OnkOlympiáda

Po úspešnom prvom ročníku sa stáva aj tento rok športové podujatie OnkOlympiáda súčasťou Týždňa proti rakovine. Prebiehať bude v Bratislave v termíne od 14.10. do 16.10.2016.

Prihlásiť sa môže každý onkologický pacient, a to zaslaním vyplnenej prihlášky. K prihláške je potrebné doložiť fokópiu lekárskej správy. Každý účastník musí štartovať minimálne v jednej disciplíne. Vybrať si môžu z disciplín: boccia, floorball, hod na kôš, penalta alebo švihadlo. 

Ubytovanie, stravu a ďalšie náklady spojené s OnkOlympiádou zabezpečí Liga proti rakovine. Cestovné náklady si hradí každý účastník sám.

Predbežný program
* Definitívny program dostane každý účastník pri registrácii

Piatok 14.10.2016

14:00 – 15:00    Príchod, ubytovanie a registrácia jednotlivcov a tímov
15:00 – 18:00    Workshopy a prednášky pre súťažiacich
18:30 –                Večera

Sobota 15.10.2015   
8.00 –    9.00     Raňajky
10.00                   Slávnostné otvorenie OnkOlympiády
10.30 – 17.00     Súťaže v jednotlivých disciplínach
18.00                    Večera
19.00 – 21.30     Kultúrny program, vyhlásenie výsledkov a slávnostné ukončenie OnkOlympiády

Nedeľa 16.10.2015
08.00 – 10.00     Raňajky
10:00                     Cesta domov

Prihlášku si môžete stiahnuť tu: Prihláška_OnkOlympiáda 2016

Všetky otázky, ako aj vyplnené prihlášky môžete posielať na: Jana Horváthová, janka@lpr.sk, 02/57 20 29 10

Fotografie z 1. ročníka OnkOlympiády si môžete pozrieť vo fotogalérii.

logo_tienĎAKUJEME: