OnkOlympiáda 2017

Tretí ročník OnkOlympiády sa uskutočnil v termíne 25. až 27.10.2017 v Košiciach, ako sprievodné podujatie Týždňa Ligy proti rakovine, ktorého sa zúčastnili onkologickí pacienti z celého Slovenska.