Informácie o ochrane osobných údajov

STIAHNITE SI: ZÁSADY OCHRANY OSOBNÝCH ÚDAJOV

ŽIADOSŤ DOTKNUTEJ OSOBY NA UPLATNENIE PRÁV

Pri realizácii Vašich práv sa na nás obracajte na uvedenú adresu : zo@eurotrading.sk

Liga proti rakovine SR fotografuje akcie, ktoré organizuje. Fotografie z týchto akcií uverejňuje na webovom sídle v časti:

Relaxačné pobyty

Rodinná týždňovka

Detské tábory

Výlety

OnkOlympiáda

V prípade, ak si neželáte byť zverejnený na niektorej z fotografií, oznámte nám to písomne na adresu pr@lpr.sk

„Dohľad nad ochranou osobných údajov  ( v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z  a  NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679 )
vykonáva v našej spoločnosti  ZODPOVEDNÁ OSOBA : p. Bc. Katarína PAVLOVÁ , emailový kontakt zo@eurotrading.sk. na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našej spoločnosti.“