Detské tábory

Túžba pomáhať detským onkologickým pacientom a spríjemniť im obdobie ochorenia, ale i obdobie po prekonaní choroby, viedla k rozhodnutiu Ligy proti rakovine pridať sa k ochote mladých ľudí z Klubu detskej nádeje a podporiť nápad organizovať pre detských onkologických pacientov letné tábory. A keďže záujem o tábory je veľký, od r. 2007 sa uskutočňujú i zimné detské … Čítať ďalej Detské tábory