Z histórie

Liga proti rakovine bola založená 19. januára 1990 v Bratislave a v tom istom roku bola prijatá za člena Európskej asociácie Líg proti rakovine (ECL) a za člena Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC) so sídlom v Ženeve. Ako nezávislá charitatívna nezisková organizácia registrovaná na Slovensku podľa zákona č. 83/1990 Zb. o združovaní občanov – občianske združenie – pokračuje vo svojej práci po rozdelení ČSFR pod názvom Liga proti rakovine SR (LPR SR) s neprerušeným členstvom v ECL a UICC.

V r. 1990, keď LPR vznikla, pridali sme sa k programu Európa proti rakovine. Tým, že sme sa stotožnili s kľúčovými úlohami boja proti rakovine, sme sa postupne začali zapájať do všetkých aktivít na úrovni Európskej únie a stali sme sa iniciátorom národných a medzinárodných aktivít v oblasti onkológie.

Na medzinárodnej úrovni spolupracuje LPR SR so 40 organizáciami z 28 štátov Európy, s členmi ECL a inými organizáciami vo svete.

 

Významné udalosti v 25-ročnej histórii Ligy proti rakovine

 •  1990                          Založenie Československej ligy proti rakovine v Bratislave. – Prvá svojpomocná skupina pre ženy s rakovinou prsníka v Bratislave. – prijatie Ligy proti rakovine za člena Európskej asociácie líg proti rakovine (ECL) a Medzinárodnej únie proti rakovine (UICC).
 • 1991                          Pán Alexander Dubček, predseda Československého federálneho zhromaždenia, sa stal patrónom Ligy proti rakovine. – Partnerstvo s nórskou ligou proti rakovine. – Prvý rekondičný pobyt pre onkologických pacientov v Lido di Jesolo v Taliansku.
 •  1992                          Medzinárodné sympózium Ošetrovanie chorých na rakovinu organizované s nórskou ligou proti rakovine v Bratislave – Začiatok seriálu S Ligou proti rakovine vysielaného v Slovenskej televízii (výchova, prevencia).
 • 1993                          Pokračovanie činnosti Ligy proti rakovine na Slovensku po rozdelení Československej republiky.– Bilaterálna spolupráca s rakúskou organizáciou svojpomocných skupín pre ženy s rakovinou prsníka.
 • 1994                          Medzinárodná výstava plagátov Prevencia rakoviny v Európe pod záštitou prezidenta Slovenskej republiky. – Založenie Linky pomoci a začiatok medzinárodnej spolu práce s linkami pomoci v Európe. – Ustanovenie bilaterálnej spolupráce s Českou ligou proti rakovine.
 •  1995                          Letná kampaň Slnko a kožná rakovina. – Propagácia európskeho projektu Pas pre Život. – Workshop pod záštitou UICC a ECL pre ligy proti rakovine strednej a východnej Európy v Dobogoko v Maďarsku. – Prvý Európsky týždeň proti rakovine na Slovensku – téma: Európsky kódex proti rakovine.
 • 1996                          Uvedenie programu Reach to Recovery International (Vráť sa do života) na Slovensku.
 • 1997                          Prvý Deň narcisov na Slovensku. – Kampaň Európskeho týždňa proti rakovine – téma: Žena a rakovina. – Prvý Beh Terryho Foxa na Slovensku.
 •  1998                          Lige proti rakovine udelená medaila Slovak Gold za zásluhy v boji proti rakovine. – Eva Siracká zvolená v Paríži za člena exekutívneho výboru ECL ako reprezentantka členských líg proti rakovine v strednej a východnej Európe. – Zavedenie onkologickej výchovy v školách podľa programu UICC. – Prvý workshop pre pedagógov stredných škôl v Budmericiach, vypracovanie osnov. – Európsky týždeň proti rakovine – téma: Muž a rakovina.
 •  1999                          Prvý rok onkologickej výchovy v stredných školách na Slovensku. -Bilaterálna spolupráca s Maďarskou ligou proti rakovine. – Európsky týždeň proti rakovine – téma: Prevencia fajčenia a  stop fajčeniu u mládeže. – Deň jabĺk s heslom: Vymeň cigaretu za jablko.
 •  2000                          Konferencia líg proti rakovine v strednej a východnej Európe pod záštitou UICC/ ECL v Pruhoniciach v Českej republike. – Zavedenie dvojročného inovačného štúdia onkologickej výchovy pre pedagógov stredných škôl – prvý trojdňový kurz v Piešťanoch. – Európsky týždeň proti rakovine – téma: Veďme deti k zdravej výžive.
 •  2001                          Konferencia líg proti rakovine v strednej a východnej Európe pod záštitou UICC/ECL v Častej Papierničke na Slovensku. – Prvá časť kampane Prevencia rakoviny hrubého čreva a konečníka.
 •  2002                         Konferencia Líg proti rakovine strednej a východnej Európe vo Visegráde v Maďarsku.- Pokračovanie národnej kampane Prevencia rakoviny hrubého čreva a konečníka. – Aktívna účasť na projekte Tretia verzia Európskeho kódexu v Miláne, organizovanom Európskou komisiou. – Európsky týždeň proti rakovine – téma: Práva onkologických pacientov.
 •  2003               Uvedenie Tretej verzie Európskeho kódexu do života.- Spolupráca na medzinárodnom projekte Práva a povinnosti onkologických pacientov a zdravotníkov.
 •  2004                          Spolupráca na projekte Európskej komisie „EUROCAN+PLUS. – Otvorenie Domova pre rodičov detských onkologických pacientov počas ich liečby v Bratislave.
 •  2005                          Kampaň Pasívne fajčenie zabíja, spojená s početnými aktivitami v školách, ktorá získala prvú cenu na medzinárodnej súťaži kreativity v New Yorku. – 15.výročie Ligy proti rakovine. – Svetová lekárska asociácia v New Yorku  zaradila Evu Sirackú medzi 65 „významných lekárov sveta“, vybraných z 56 krajín sveta.
 •  2006                          Prezident SR Ivan Gašparovič udelil Eve Sirackej Pribinov kríž I. triedy ako uznanie za jej celoživotnú prácu v onkológii. – Protifajčiarska kampaň v školách „Chceš byť zdravý, športuj s nami“.  – 10. ročník Dňa narcisov. – Rozhodnutie vybudovať na Slovensku Centrum pomoci Ligy proti rakovine. – Prvé Fórum onkologických pacientov na Slovensku pod záštitou UICC a ECL s účasťou výkonnej riaditeľky UICC p. Isabel Mortara.
 •  2007                          Zapojenie sa do 5-ročnej preventívnej kampane Deti dneška sú budúcnosťou zajtrajška s témou Mám rád svoje detstvo bez tabakového dymu, organizovanej Medzinárodnou úniou proti rakovine UICC pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine. – Kampaň Týždňa proti rakovine – „Zastavme masového vraha – „Nicco Teena“. – Liga proti rakovine čestným hosťom 84. Maratónu mieru v Košiciach.
 •  2008                          Otvorenie Centra pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave. – Európsky týždeň proti rakovine – „Obezita ťa obmedzuje“.
 •  2009                          Otvorenie Centra pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach.  – Príprava na otvorenie tretieho centra pomoci v Martine. – Kampaň Európskeho týždňa proti rakovine určená pre mužov – „Pozor na priamy kop rakoviny!“  – II. Fórum onkologických pacientov v Bratislave.
 •  2010                          Začiatok budovania siete bezplatných psychologických a sociálnych služieb v nemocniciach, financovaných Ligou proti rakovine.  – „Rozhovory o rakovine za okrúhlym stolom“ – aktivita organizovaná Európskym parlamentom v troch vybraných mestách Európy: Londýn, Paríž, Bratislava – LPR poverená prípravou v Bratislave. – Otvorenie centra pomoci v Martine. – Kampaň Týždňa proti rakovine: „Ako sa vyhnúť nebezpečným rizikám ohrozujúcim život“ .
 •  2011                          Svetový deň proti rakovine: „Rakovine sa dá predísť“ s organizovaním odborných seminárov v školách na Slovensku. – Kampaň Týždňa proti rakovine: „Neodfajčite im detstvo“, zameraná na ohrozenie detí „fajčením z druhej ruky“ s upozornením na alarmujúci nárast fajčiarov u mládeže. – Udelenie ceny Sasakawa Health Prize Eve Sirackej na 64. Svetovom zdravotníckom zhromaždení v Ženeve.
 •  2012                          Valné zhromaždenie Ligy proti rakovinie a schválenie stratégie pre roky 2012 – 2015. – 16. Ročník Dňa narcisov s najvyšším výnosom v jeho histórii – 1 005 155, 66€. – Zhodnotenie výsledkov súťaže „V našej škole sa nefajčí“, ktorej sa zúčastnili školy zapojené do projektu „onkologická výchova“. – III. Fórum onkologických pacientov, schválenie a odoslanie rezolúcie orgánom, vykonávajúcim rozhodnutia v zdravotnej a sociálnej oblasti.
 • 2013                          Rozšírenie psychosociálneho programu „Liečme pacienta, nielen chorobu“ o nové služby. – Kampaň Týždňa proti rakovine „Super Hero, Super Zero“, upozorňujúca na riziká a následky fajčenia a pitia u mladých ľudí. – Na Valnom zhromaždení ECL bola Liga proti rakovine poverená vedením pracovnej skupiny riešiacej psychosociálne problémy pacientov v Európe.
 • 2014                          Liga proti rakovine je organizátorom a hostiteľom 34. Valného zhromaždenia ECL na Slovensku. – Eva Siracká dostáva ocenenie „Cena Európskeho občana“ a „Osobnosť Bratislavy“. – „Náhradný domov“ pre rodičov onkologických pacientov na Kramároch zavŕšil 10 rokov fungovania.