Workshop vrámci Týždňa proti rakovine

I tento školský rok sme začali aktívne a v rámci preventívnej kampane Týždňa proti rakovine v dňoch 18.-20.októbra Liga proti rakovine zorganizovala workshop pre študentov a vyučujúcich Onkologickej výchovy, na ktorom sa zúčastnilo okolo 110 účastníkov zo škôl z celého Slovenska.
Nosnou témou workshopu bola prevencia proti nadmernému pitiu alkoholu a fajčenie, keďže práve tieto dva neduhy dnes vládnu svetu mladých a práve ony sú významnou príčinou vzniku onkologických ochorení. Počas tohto predĺženého víkendu preto odborníci a zaujímaví hostia diskutovali so študentami o podstate týchto zdraviu škodlivých zlozvykov a ich následkov.

Mgr. Ivana Szemzó z Centra pre liečbu drogových závislostí hovorila o tom, čo je to závislosť a aká je práca s klientmi závislými od alkoholu. MUDr. Maroš Fremal študentom priblížil, aké devastačné následky (nie len) na telo môže mať alkohol a k čomu vedie.
dscn2143.jpg dscn2271.jpg

Vladimír Schwandtner, ktorý má osobnú skúsenosť so závislosťou od alkoholu a dnes pracuje s mladými s ťažkými drogovými závislosťami hovoril o veciach, o ktorých sa sotva dá dočítať v knihách.
dscn2328.jpg

Súčasťou programu bola i koučka – pani Zora Inka Grohoľová, ktorá priniesla študentom informácie o tom,ako koučing môže slúžiť i onkologickým pacientom a prečo sa rozhodla svoje služby poskytovať práve im.

Krásne i bolestné skúsenosti účastníkom sprostredkovali onkologické pacientky, ktoré sa stretli na jednom z pobytov Ligy proti rakovine a ktoré sú príkladom toho, že bojovať a nestrácať nádej je prvým krokom k životným výhram.
dscn2299.jpg rscn2334.jpg

No a motivovať študentov svojim elánom prišli i vzácni hosita – tanečníčka Melánia Kasenčáková alebo Lady Mel a majster sveta v karate – Roman Volák. Ich posolstvo i aktívne workshopy mali mimoriadny úspech.

dscn2017.jpg
dscn2102.jpg

dscn2066.jpg