Vzdelávanie zdravotných sestier na sociálne minimum

Pri  náročnej ošetrovateľskej práci častokrát zdravotné sestry riešia aj podporu sebestačnosti onkologického pacienta a jeho sociálnu situáciu, čo nie je vždy jednoduché, najmä ak je pacient osamelý, alebo nemá motivovaných príbuzných, ktorí by mu vedeli byť nápomocní, či sa o neho postarali. Vyznať sa v spleti neustále sa meniacich právnych predpisov je náročné aj pre odborníka.

Sestry, ktoré pracujú v jednotlivých nemocniciach naprieč Slovenskom a majú vo svojej starostlivosti onkologických pacientov, pozývame na vzdelávaciu aktivitu realizovanú naším občianskym združením Ligou proti rakovine SR.

Vzdelávací seminár o možnostiach sociálneho zabezpečenia onkologického pacienta, ktorý je súčasne kreditovaný Slovenskou komorou sestier a pôrodných asistentiek /SKSaPA/ organizujeme pre zdravotné sestry v jednotlivých nemocniciach na Slovensku kde je poskytovaná zdravotná starostlivosť onkologickým pacientom či už na samostatných onkologických oddeleniach alebo na iných oddeleniach, kde je onkologický pacient liečený alebo hospitalizovaný.

Edukovanie zdravotných sestier, ktoré pracujú s onkologickým pacientom, o možnostiach sociálneho zabezpečenia považujeme za veľmi dôležité, pretože práve ony sú často prvým kontaktom pre pacienta.

V našom odbornom seminári získavajú sestry všeobecné informácie o možnostiach sociálnej a zdravotnej starostlivosti, ako aj možnostiach finančnej podpory pre onkologického pacienta.  

Taktiež  spoločne riešime problémy v oblasti podpory sebestačnosti pacienta, s ktorými sa stretávajú vo svojej praxi a na praktických príkladoch si uvádzame možnosti ich riešenia.

Časová dĺžka odborného semináru je  3 hodiny. Toto vzdelávanie je pre zdravotné sestry kreditované 3 kreditmi od SKSaPA.

Názov nášho odborného semináru:

Jedinečná úloha sestry v ošetrovateľskej starostlivosti pri podpore sebestačnosti onkologického pacienta.Informácie o zmenách právnych predpisov v oblasti zdravotného a sociálneho poistenia a soc. služieb a riešenie praktických príkladov s návrhmi na legislatívne zmeny.

Odborní prednášajúci: JUDr. Šarlinová Ivana, PhDr. Gabriela Horváthová

V rámci Slovenska sme uskutočnili doteraz odborné vzdelávanie v mestách

Banská Bystrica, Bratislava – Národný onkologický ústav, Onkologický ústav sv. Alžbety, Galanta, Košicenemocnica Šaca, Univerzitná nemocnica, Košice – Východoslovenský onkologický ústav, Michalovce, Nitra, Piešťany, Poprad, Prešov, Topoľčany, Trebišov, Trenčín, Trnava, Zvolen, Žilina

a ONLINE formu  sa  kreditovaného vzdelávania zúčastnili zdravotné sestry z  nemocníc v mestách Dunajská Streda, Levoča, Liptovský Mikuláš, Nové Zámky, Skalica, Stará Lubovňa, Veľký Krtíš

Ak by ste mali záujem o tento náš odborný seminár aj vo Vašej nemocnici kontaktujte nás na mail  horvathova@lpr.sk