Vzdelávanie zdravotných sestier na sociálne minimum

Edukovanie zdravotných sestier o možnostiach sociálneho zabezpečenia, ktoré pracujú s onkologickými pacientmi, pretože práve ony sú často prvým kontaktom pre pacienta. Zdravotné sestry budú kontinuálne edukované o novinkách v sociálnej oblasti.