Vďaka Dňu narcisov 2023 prináša Liga proti rakovine aj novinky

Po rokoch pandémie sa tradičná celoslovenská zbierka Deň narcisov zastabilizovala a jej 27. ročník vplyvom enormného nasadenia a úsilia Ligy proti rakovine priniesol aj v tejto náročnej dobe  významný výnos. Každoročne sa z neho realizujú bezplatné celoročné projekty pre onkologických pacientov a ich blízkych. Aj tento rok i vďaka výnosu zbierky prichádza LPR s novinkami pre pacientov a zintenzívňuje tiež svoje preventívne aktivity.

Ročne pribudne na Slovensku okolo 40 000 onkologických pacientov. Napriek náročnej ekonomickej i spoločenskej situácii, ktorá výrazne ovplyvňuje stav v zdravotníctve, Liga proti rakovine plní svoje poslanie v pomoci ľuďom s rakovinou už 33 rokov, toto obdobie nevynímajúc.

Prostriedkom účelnej pomoci je jedinečná slovenská zbierka Deň narcisov, ktorej výnos predstavuje tento rok predbežne

1 060 000 €

Finálna suma bude definitívna po sčítaní hodnoty SMS od všetkých mobilných operátorov, ktorí umožnili podporu zbierky i zasielaním SMS (výnos z tohto zdroja bude známy do 2 mesiacov od ukončenia zbierky).

Narcis mohli ľudia získať 20. apríla u dobrovoľníkov v uliciach miest a obcí Slovenska. Vďaka generálnemu partnerovi – Nadácii Slovenskej sporiteľne a partnerovi Global Payments, sa dalo prispieť tiež cez mobilné platobné terminály. Pripnutím tradičného symbolu zbierky ľudia prejavili spolupatričnosť onkologickým pacientom. Vďaka ich dobrovoľným príspevkom do zbierky bude možné naďalej organizovať užitočné projekty či poskytovať pacientom adresnú pomoc. Narcis bolo možné získať aj v Tesco, dm drogerie a Dr.Max počas 20., 21. a 22. apríla. Prispieť sa dalo tiež online – prostredníctvom čísla účtu, formulárom, QR kódom, či kúpou virtuálneho narcisu a vybraných produktov.

Počas 27. ročníka Dňa narcisov bolo:

 • 888 400 narcisov
 • 11 613 dobrovoľníkov po celom Slovensku
 • 4 179 pokladničiek
 • 110 platobných terminálov
 • 709 spoluorganizátorov

Zorganizovať každý rok zbierku, ktorá zabezpečí financovanie množstva našich projektov tak, aby boli pre všetkých pacientov bezplatné, si vyžaduje vysokú mieru nasadenia, energie a nápadov. Vzhľadom na náročnú situáciu v onkológii alebo napriek tejto situácii, je motivácia  každý rok veľká. Atmosféra v uliciach Slovenska bola nezabudnuteľná, úsmevy dobrovoľníkov a tlmočenie ústretovosti ľudí nás motivuje do ďalšej práce s neutíchajúcou energiou a odhodlaním. Úprimne všetkým ďakujeme.

Zároveň dlhodobo vnímame neriešené a prehlbujúce sa problémy v manažmente pacienta, pričom načúvame aj lekárom a rozumieme ich vyťaženosti. Preto prinášame novinky v oblasti sociálnej pomoci ľuďom s rakovinou,“  hovorí Ing. Eva Kováčová, výkonná riaditeľka Ligy proti rakovine.

Novinky od Ligy:

„4S“:

– Sociálne zabezpečenie – práva onkologických pacientov – na webovej podstránke LPR: https://www.lpr.sk/socialne-zabezpecenie/ Liga pripravila zhrnutie a prehľad všetkého, na čo má pacient nárok z pohľadu práv sociálneho zabezpečenia. Tieto podklady budú neustále aktualizované s nasmerovaním na individuálne poradenstvo so sociálnym pracovníkom.

Informácie Liga pripravuje aj vo forme tlačenej brožúry.

– Sprievodcovstvo pre onkologických pacientov – sprievodca počas liečby. Predstavuje komplexné mapovanie potrieb onkologického pacienta v rámci liečby. Sprievodca pomáha zorientovať sa v sociálnych otázkach, v komunikácii s lekárom, či v nejasnostiach súvisiacich s ochorením. Vie nasmerovať na poradenstvo psychológa prípadne iného odborníka. Okrem osobného rozhovoru má sprievodca k dispozícii aj dotazník, ktorý mu slúži na lepšie identifikovanie potrieb pomoci.

– Supervízia siete sociálnych pracovníkov a poradcov – nakoľko aktuálne neexistuje databáza sociálnych poradcov, ktorí pracujú s onkologickými pacientmi. Cieľom LPR je vytvoriť a zmonitorovať ich sieť a ponúkne im poskytovanie supervíznych stretnutí. Tu si môžu zdieľať skúsenosti, overovať vedomosti, dopĺňať poznatky, navzájom sa posúvať a podporovať.

– Sociálne minimum pre zdravotné sestry – edukovanie zdravotných sestier o možnostiach sociálneho zabezpečenia, ktoré pracujú s onkologickými pacientmi, pretože práve ony sú často prvým kontaktom pre pacienta. Vzdelávanie je plánované naprieč Slovenskom, začína sa realizovať v Národnom onkologickom ústave v Bratislave. Zdravotné sestry budú kontinuálne edukované o novinkách v sociálnej oblasti.

Krátkodobé ubytovanie aj pre onkologických pacientov

Ubytovacie zariadenia Ligy proti rakovine slúžia rodičom detských onkologických pacientov, ktorí sú hospitalizovaní na onkológii v Bratislave alebo Košiciach. Vďaka tejto možnosti môžu rodičia bezplatne tráviť každý deň so svojím chorým dieťaťom a pomáhať mu tak prekonávať ťažké momenty hospitalizácie a zvládnuť náročnú liečbu.

Z každodennej komunikácie s pacientmi vyplynul čoraz väčší záujem o možnosť krátkodobého ubytovania z rôznych dôvodov pre samotných pacientov v akomkoľvek štádiu ochorenia. Prví pacienti už takúto možnosť využívajú v Bratislave v ubytovacom zariadení LPR na Kramároch.

Ako budú využité vyzbierané peniaze

Každý príspevok pomôže naďalej zabezpečovať BEZPLATNÉ projekty, ktoré sú realizované s poznaním potrieb a problémov onkologických pacientov. Ich riešenia nedokáže v potrebnej miere zabezpečiť štát samotný. Sú nimi projekty Ligy proti rakovine:

Onkoporadňa – Individuálne poradenstvo s rôznymi odborníkmi pre onkologických pacientov a ich príbuzných – 0800 11 88 11 alebo poradna@lpr.sk.

Sieť onkopsychológov – Odborné poradenstvo a individuálna psychologická podpora naprieč Slovenskom pre onkologických pacientov a príbuzných počas a po liečbe.

Podporné skupiny pre pacientov, príbuzných a pozostalých – Skupinová vzájomná podpora ľudí, ktorí sa ocitli v podobnej životnej situácii pod vedením onkopsychológa.

Jednorazový finančný príspevok – Finančná podpora pre onkologických pacientov, ktorí sa ocitli v dôsledku ochorenia v hmotnej núdzi.

Krátkodobé ubytovanie – Možnosť ubytovania rodičov počas hospitalizácie chorého dieťaťa  alebo krátkodobé ubytovanie onkologických pacientov počas liečby.

Parochne pre pacientky – Projekt „Vystrihaj sa Slovensko“ zabezpečuje LPR pre pacientky parochne zo živých či umelých vlasov.

Programy v Centrách pomoci v Bratislave, Košiciach a Martine – Celoročné pohybové, rehabilitačné, voľnočasové či vzdelávavacie aktivity pre onkologických pacientov.

Rodinné a relaxačné pobyty – Pobyty poskytujúce relax a možnosť zotavenia sa po náročnej liečbe s programom prispôsobeným potrebám jednotlivcov i celých rodín.

Prevencia – Informovanie verejnosti edukačnými podujatiami a kampaňami, prednášky pre firmy a školy. Materiály pripravované odborníkmi distribuujeme do zdravotníckych zariadení i individuálnym záujemcom.

Advokácia pacienta – Skúsenosti a kontakty umožňujú Lige proti rakovine komunikovať s príslušnými inštitúciami doma i v zahraničí s cieľom dosiahnuť lepšiu starostlivosť o onkologických pacientov a znižovať výskyt rakoviny v spoločnosti.

Vzdelávanie a supervízia – LPR realizuje vzdelávanie zamerané na zefektívnenie prístupu a práce s onkologickým pacientom, psychohygienu onkopsychológov a zdravotníckych pracovníkov.

Liga proti rakovine ďakuje v mene onkologických pacientov všetkým, ktorí pomohli s organizáciou z pozície partnerov – finančných, mediálnych, produktových, organizačných; z pozície dobrovoľníkov, bez ktorých by realizácia zbierky nebola možná a samozrejme, každému jednému prispievateľovi bez ohľadu na výšku jeho príspevku – každý jeden si ceníme. Ďakujeme.


Najnovšie aktuality

 • Onkoporadňa dočasne nedostupná

  Milí priatelia, aby sme mohli opäť s plným nasadením poskytovať služby našej bezplatnej Onkoporadne, musíme si aj my a naši odborníci dopriať oddych počas jarných prázdnin. Preto od zajtra 2.3. do 10.3. vrátane, bude naša telefonická aj emailová poradňa odpojená. V tomto období ak pošlete email na poradna@lpr.sk bude automaticky vymazaný, preto nové dotazy posielajte […]

  Čítať ďalej
 • 4.2. Svetový deň boja proti rakovine

  Odporúčania na odstránenie rozdielov v starostlivosti o onkologických pacientov Bratislava, 4.2.2024 – Svetový deň boja proti rakovine, vyhlasovaný Úniou pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), má za cieľ prijať naliehavé opatrenia na zlepšenie informovanosti o riziku rakoviny, ako aj prevencii, liečby a opatrovateľských služieb pre všetkých jednotlivcov bez ohľadu na to, kto sú a kde žijú. K tejto tradičnej […]

  Čítať ďalej
 • Boli sme pozvaní do Prezidentského paláca

  BOLI SME POZVANÍ DO PREZIDENTSKÉHO PALÁCA NA TRADIČNÉ NOVOROČNÉ STRETNUTIE ZÁSTUPCOV OZ   Občianska spoločnosť často dopĺňa rolu štátu, niekedy dokonca nahrádza absenciu štátnych riešení. Podľa prezidentky Zuzana Čaputová „Silnú občiansku spoločnosť s fungujúcimi a funkčnými mimovládnymi organizáciami potrebuje každá demokracia, aj tá naša, slovenská. Viem, že to je niekedy náročné alebo únavné, ale vernosť […]

  Čítať ďalej
 • Dobré správy pre pacientky s rakovinou prsníka!

  SCHVÁLILA SA ÚPLNA ÚHRADA LIEKU KEYTRUDA PRE PACIENTKY S TZV. TROJNÁSOBNE NEGATÍVNYM KARCINÓMOM PRSNÍKA (TNBC) OD 1.4.2024 Tento – často agresívny – podtyp rakoviny prsníka sa týka vo väčšej miere mladých žien a predstavuje vyššie riziko návratu ochorenia. Veríme, že od 1. apríla bude liek Keytruda (pembrolizumab) dostupný pre liečbu: lokálne pokročilého triple negatívneho karcinómu […]

  Čítať ďalej
 • 50 pacientov sme tento rok vzali na adventnú Prahu

  ..i keď v dnešný deň sa nám pri spomienke na toto mesto skôr tlačí do očí slza smútku Za 2 DNI sme navštívili typické miesta ako Straromestké námestí s vianočnými trhmi, Karluv most, historické opevnenie Vyšehrad. Novinkou na Adventnom výlete bol kultúrny zážitok v podobe Vianočného orchestrálneho koncertu za účasti Alfreda Strejčeka v historickej Univerzitnej […]

  Čítať ďalej
 • Lindex nám venoval rekordnú sumu v rámci Pink Októbra

  NEUVERITEĽNÝ FINANČNÝ PRÍSPEVOK OD Lindex 28 839 € ĎAKUJEME Lindex inšpiruje ženy v akejkoľvek životnej situácii a chce, aby ženy žili plnohodnotný život. I preto je spoločnosť veľmi aktívna v rámci iniciatív Pink októbra tak vo sfére osvety pred rakovinou prsníka ako aj v oblasti podpory žien, ktoré už s touto chorobou bojujú, prostredníctvom partnerstva […]

  Čítať ďalej