Sprievodca

Sprievodca pre onkologických pacientov – sprievodca počas liečby. Predstavuje komplexné mapovanie potrieb onkologického pacienta v rámci liečby. Sprievodca pomáha zorientovať sa v sociálnych otázkach, v komunikácii s lekárom, či v nejasnostiach súvisiacich s ochorením. Vie nasmerovať na poradenstvo psychológa prípadne iného odborníka. Okrem osobného rozhovoru má sprievodca k dispozícii aj dotazník, ktorý mu slúži na lepšie identifikovanie potrieb pomoci.

Aktuálne službu sprievodcu pre onkologických pacientov poskytujeme v Bratislave:

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda (Nemocnica Antolská) – hematologické oddelenie

Onkologický ústav sv. Alžbety 

Národný onkologický ústav – oddelenie klinickej onkológie – ambulantná chemoterapia