Sprievodca

Sprievodca pre onkologických pacientov zastrešuje komplexné mapovanie potrieb onkologického pacienta počas liečby. Pomáha zorientovať sa pacientovi v sociálnych otázkach, v komunikácii s lekárom, či v nejasnostiach súvisiacich s ochorením. Vie nasmerovať na individuálne poradenstvo psychológa, sociálneho pracovníka, výživového asistenta prípadne iného odborníka.

Sprievodca vykonáva edukatívnu činnosť, podáva onkologickým pacientom v nemocniciach priamo na oddeleniach pomocnú ruku. Jeho úlohou je navštíviť onkologických pacientov  na lôžku na oddelení v nemocnici, prihovoriť sa im, vypočuť ich, porozprávať sa s nimi, prejaviť  v rozhovore ľudský záujem o nich, empatiu, túžbu pomôcť a na základe vypočutých potrieb tiež ponúknuť základné poradenstvo. Súčasťou služby je i nasmerovanie pacientov ale i ich príbuzných na využitie bezplatných  podporných služieb Ligy proti rakovine. Okrem osobného rozhovoru má sprievodca k dispozícii aj dotazník, ktorý mu slúži na lepšie identifikovanie potrieb pomoci a odovzdáva pacientovi podľa potreby edukačné brožúrky.

Aktuálne službu sprievodcu pre onkologických pacientov poskytujeme v mestách Bratislava a Košice

Bratislava

Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, Antolská ul. – hematologické oddelenie, ORL oddelenie

Onkologický ústav sv. Alžbety, Heydukova ul. – naprieč viacerými oddeleniami

Národný onkologický ústav, Klenova ul. – oddelenie klinickej onkológie – ambulantná chemoterapia, oddelenie radiačnej onkológie

Košice

Univerzitná nemocnica Košice – hematologické oddelenie + iné oddelenia s onkologickými pacientmi

V príprave Východoslovenský onkologický ústav

Ak ste aj vy mali možnosť osobnej konzultácie so Sprievodcom, budeme radi keď napíšete svoju spätnú väzbu na horvathova@lpr.sk