Sponzorstvo

Každoročne organizujeme zbierku Deň narcisov a žiadame o podporu našich projektov prostredníctvom asignácie 2% z daní, ktoré nám pokrývajú väčšinu nákladov našich projektov. No o to viac si vážime aj našich pravidelných alebo jednorazových prispievateľov, pretože vďaka nim môžeme naše aktivity rozširovať a organizovať nové.

Ak uvažujete nad podporou našej organizácie akýmkoľvek spôsobom – finančne, materiálne či akoukoľvek inou cestou, budeme radi, ak nás kontaktujete na lpr@lpr.sk

Naša organizácia je podporovaná len zo strany ľudí – súkromných a právnických osôb. Každú formu podpory si veľmi vážime, neexistuje dar, ktorý je malý, zanedbateľný alebo nevyužiteľný.

IMG_8050