SOCIÁLNE ZABEZPEČENIE

Všetky zverejnené informácie majú len odporúčací a informatívny charakter, pričom nepredstavujú záväzné právne stanoviská. Na základe poskytnutých informácií nie je možné domáhať sa vydania úradného, resp. súdneho rozhodnutia, ktoré by malo byť v súlade s poskytnutými informáciami. Za účelom získania záväzného stanoviska je potrebné sa obrátiť na príslušný úrad, alebo na niektorého z advokátov registrovaného v Slovenskej advokátskej komore.

Každý riešený prípad je individuálny a preto odporúčame skonzultovanie vašej situácie so sociálnym pracovníkom na telefonickej alebo mailovej Onkoporadni.

Rozpis časov služieb našich odborníkov nájdete TU.

Práva pacienta v systéme sociálneho zabezpečenia

Prehľadne spracované informácie z oblasti sociálneho zabezpečenia nájdete aj v našich príručkách:

Účelom Kalkulačky príspevkov v chorobe je umožniť pacientom zorientovať sa v systéme kompenzácií ťažkého zdravotného postihnutia. Pomocou aplikácie zistíte, či máte kvôli svojmu ochoreniu nárok na vyhotovenie preukazu osoby s ŤZP a parkovacieho preukazu.  Každý riešený prípad je individuálny a preto odporúčame skonzultovanie vašej situácie so sociálnym pracovníkom na telefonickej alebo mailovej Onkoporadni. Rozpis časov služieb našich odborníkov nájdete TU.

Kalkulačka príspevkov 

Sociálna kalkulačka vám vypočíta, či spĺňate hranicu príjmu stanovenú zákonom pre jednotlivé príspevky pre osoby s ŤZP.