Bratislava

Adresa

Centrum pomoci LPR
Kontaktná osoba: PhDr. Andrea Križanová, PhD.
Mobil: 0903 125 127

Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré, Centrum pomoci LPR BA
Kontaktná osoba: Mgr. Kinga Kuráková
Mobil: