Bratislava

Adresa

Centrum pomoci LPR
Kontaktná osoba: PhDr. Andrea Križanová, PhD.
Mobil: 0903 125 127

Mobilný hospic sv. Kataríny Labouré, Centrum pomoci LPR BA
Kontaktná osoba: Mgr. Kinga Kuráková
Mobil:

Centrum pomoci Ligy proti rakovine, Brestová 6, Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Budáčová
Mobil:

Oddelenie paliatívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Klincová, onkopsychologička a projektová manažérka Siete onkopsychológov Ligy proti rakovine
Mobil: 02/5720 2907