Lučenec

Adresa

Oddelenie radiačnej onkológie, Všeobecná nemocnica s poliklinikou, Námestie republiky 15, Lučenec
Kontaktná osoba: Mgr. Miroslav Šimkovič
Mobil: 0944 043 549

Socioterapeutka
Kontaktná osoba: PhDr. Majerová Kropáčová Katarína, PhD.
Mobil: 0908378637