Lučenec

Adresa

Oddelenie radiačnej onkológie, Všeobecná nemocnica s poliklinikou, Námestie republiky 15, Lučenec
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Ráczová
Mobil: 0904 047 274

Socioterapeutka
Kontaktná osoba: PhDr. Majerová Kropáčová Katarína, PhD.
Mobil: 0908378637