Košice

Adresa

Centrum pomoci Ligy proti rakovine, Paulínyho 63, 040 11 Košice
Kontaktná osoba: Mgr. Lenka Abrinková, PhD.
Mobil: 02/5720 2933