Nové Zámky

Adresa
Oddelenie klinickej onkológie, FNsP Nové Zámky, Slovenská 11A

Kontaktná osoba: Mgr. Žofia Turanová
Mobil: 0918 592 012
E-mail: