Nové Zámky

Adresa
Oddelenie klinickej onkológie, FNsP Nové Zámky, Slovenská 11A

Kontaktná osoba: PaedDr. Adriana Trnovszká, terapeutický poradca
Mobil: +421907 887 712