Banská Bystrica

Adresa
FNsP F. D. Roosevelta, Onkologická klinika, Nám. L. Svobodu 1, Banská Bystrica

Kontaktná osoba: PhDr. Tatiana Grznárová
Mobil: 0915 835 694