Sieť psychológov

Diagnóza nádorových ochorení a ich následná liečba so sebou prinášajú veľkú mieru stresu, obáv a intenzívnych emócií. Často predstavujú hlboko traumatizujúcu udalosť pre pacientov, ako aj pre ich príbuzných. Práve v takýchto situáciách môže byť veľmi nápomocná psychosociálna podpora.

Liga proti rakovine realizuje projekt Sieť psychológov, ktorý slúži na psychosociálnu pomoc pre onkologických pacientov a ich príbuzných. Konkrétni psychológovia poskytujú individuálne i skupinové poradenstvo, ktoré sa realizuje priamo v nemocniciach alebo vo vlastných priestoroch odborníka.

V prípade potreby sa môžete na psychológa obrátiť na oddeleniach nemocníc, v ktorých túto službu poskytujeme, alebo ich môžete kontaktovať telefonicky či e-mailom. Kontakty nájdete cez odkazy na mestá, ktoré nájdete nižšie.

Služby našich psychológov sú pre pacientov a ich rodinných príslušníkov bezplatné. Hradené sú z asignácie 2 percent.

Neostávajte so svojím problémom sami. Obráťte sa na nás.