Bratislava

Adresa
Centrum pomoci Ligy proti rakovine, Brestová 6, Bratislava

Centrum pomoci Ligy proti rakovine, Brestová 6, Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Lucia Budáčová
Mobil:

Oddelenie paliatívnej medicíny, Národný onkologický ústav, Klenová 1, Bratislava
Kontaktná osoba: Mgr. Katarína Klincová, onkopsychologička a projektová manažérka Siete onkopsychológov Ligy proti rakovine
Mobil: 02/5720 2907