Sieť psychológov

Diagnostikovanie rakoviny a jej liečba neovplyvňuje človeka len po fyzickej stránke, ale samozrejme aj po stránke psychickej a nezriedka zatrasie aj medziľudskými vzťah.

Pacient prekonáva v priebehu ochorenia dramatický proces psychickej a existenciálnej adaptácie. Zažíva mnohé straty, malé i veľké víťazstvá., mnoho vecí musí oželieť, mnohé prehodnotiť, mnohé prijať.

To je hlavný dôvod prečo sa treba venovať  problematike onkologicky chorého pacienta.

SLUŽBY PSYCHOLÓGOV SÚ PRE PACIENTOV A RODINNÝCH PRÍSLUŠNÍKOV BEZPLATNÉ.
Hradené sú z asignácie 2 percent.