Sieť onkopsychológov

Diagnóza nádorových ochorení a ich následná liečba so sebou prinášajú veľkú mieru stresu, obáv a intenzívnych emócií. Často predstavujú hlboko traumatizujúcu udalosť pre pacientov, ako aj pre ich príbuzných. Práve v takýchto situáciách môže byť veľmi nápomocná psychosociálna podpora.

Liga proti rakovine realizuje projekt Sieť onkopsychológov, ktorý slúži na psychosociálnu pomoc pre onkologických pacientov a ich príbuzných. Konkrétni psychológovia poskytujú individuálne i skupinové poradenstvo, ktoré sa realizuje priamo v nemocniciach alebo vo vlastných priestoroch odborníka. V prípade potreby sa môžete na psychológa obrátiť na oddeleniach nemocníc, v ktorých túto službu poskytujeme, alebo ich môžete kontaktovať telefonicky či e-mailom. Kontakty nájdete cez odkazy na mestá, ktoré nájdete nižšie. Služby našich psychológov sú pre pacientov a ich rodinných príslušníkov bezplatné. Hradené sú z asignácie 2 percent.

Neostávajte so svojím problémom sami. Obráťte sa na nás.

Onkologickí pacienti sú v súvislosti s koronavírusom jednou z rizikových skupín.

Na základe najčastejších otázok onkologických pacientov a ich blízkych pripravila Liga proti rakovine v spolupráci s Ministerstvom zdravotníctva  podporné edukačné video o tom, ako túto situáciu zvládať. Viac nájdete na https://www.lpr.sk/koronavirus-a-onkologicki-pacienti/

Zvládneme to spolu

Záleží nám na vašom názore

Milí priatelia, prostredníctvom našich odborníkov zo Siete psychológov poskytujeme už niekoľko rokov pacientom a ich príbuzným profesionálnu pomoc. Týmto odborníkom zabezpečujeme pravidelné vzdelávanie v psychoonkológii. V Lige proti rakovine nám obzvlášť záleží na kvalite poskytovania tejto bezplatnej služby, preto vás prosíme, ak ste absolvovali stretnutie s našim psychológom, podeľte sa s nami o vašu spätnú väzbu na klincova@lpr.sk. Ďakujeme za vaše názory a podnety.

Tento projekt sa v 2. polovici roka 2020 realizoval s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja.