Samovyšetrenie a prevencia

KONTROLUJ SA!

V rámci Týždňa Ligy proti rakovine sme pripravili súhrnné informácie k samovyšetreniu a prevencii častých ženských a mužských onkologických diagnóz. Leták samovyšetrenia prsníkov a semenníkov si môžete bezplatne pozrieť a stiahnuť TU

SAMOVYŠETRENIE PRSNÍKOV

Veľa onkologických ochorení, medzi ktoré patrí aj rakovina prsníkov, je vyliečiteľných, ak sa zistia vo včasnom štádiu. K tomu môže prispieť každý sám práve samovyšetrovaním – prehmatávaním a pozorovaním prsníkov, následne absolvovaním preventívnych lekárskych prehliadok. Po 20. roku života by si mala každá žena pravidelne raz mesačne, najlepšie hneď po skončení menštruácie, sama vyšetriť prsníky. Vtedy sú v úplnom pokoji bez hormonálnych vplyvov a ľahko sa vyšetrujú.

Ženám po prechode odporúčame samovyšetrenie vždy v prvý deň mesiaca. Ak pri ňom spozorujú akúkoľvek zmenu v porovnaní s predchádzajúcim stavom, mali by vyhľadať lekára. Aj keby sa ukázalo, že nález má rakovinový pôvod, je veľmi pravdepodobné, že ide o počiatočné štádium choroby a vtedy je možnosť vyliečenia veľmi vysoká.

Inštruktážne video samovyšetrenia prsníkov:

Ak máte otázky, kontaktujte nás: Onkoporadňa Ligy proti rakovine, Bezplatné telefónne číslo 0800 11 88 11. Každú stredu od 15.00 do 18.00 hod. je k dispozícii lekár – mamológ

SAMOVYŠETRENIE SEMENNÍKOV

Veľa onkologických ochorení, medzi ktoré patrí aj rakovina semenníkov, je vyliečiteľných, ak sa zistia vo včasnom štádiu. K tomu môže prispieť každý sám práve samovyšetrovaním – prehmatávaním a pozorovaním semenníkov, následne absolvovaním preventívnych lekárskych prehliadok. Semenníky by si mal vyšetrovať každý muž pravidelne každý mesiac, a to od 15. roku života. Najvhodnejší čas je bezprostredne po teplom kúpeli alebo teplej sprche. Ak sú miešok a ruky studené, semenníky sa stiahnu k telu, čo sťažuje ich vyšetrenie.

Vopred sa oboznámte s polohou nadsemenníka. Je uložený na zadnej strane semenníka a pri otáčaní je mäkký a bolestivý. Poznajte tento orgán, aby ste si ho nepomýlili s nádorom! Čokoľvek nájdete na jednom semenníku, hľadajte aj na druhom. Rovnaký nález (vo väčšom alebo v menšom rozsahu) znamená normálny stav.

Čo máte robiť, ak ste nahmatali zmenu na semenníkoch

Každú zatvrdlinu v semenníku, či už bolestivú, alebo nie, by mal vyšetriť lekár, najlepšie urológ. Zatvrdlina nemusí vždy znamenať nádor, pretože mnohé nenádorové choroby môžu sprevádzať hmatateľné zatvrdlinky v miešku. Dosť častý býva napríklad zápal nadsemenníka, ktorý sa lieči antibiotikami a obyčajne po 2 – 3 týždňoch ustúpi. Ak však trvá dlhšie, treba hľadať inú príčinu.

Inštruktážne video samovyšetrenia semenníkov:

Ak máte otázky, kontaktujte nás: Onkoporadňa Ligy proti rakovine, bezplatné telefónne číslo 0800 11 88 11. Každý utorok od 15.00 do 17.00 hod. je k dispozícii lekár – urológ.

SAMOVYŠETRENIE INÝCH ONKOLOGICKÝCH DIAGNÓZ

V rámci primárnej prevencie onkologických ochorení, je možné sledovať v období medzi pravidelnými preventívnymi prehliadkami u lekára aj znaky pokročilej rakoviny pľúc, či kože. 

DNI OTVORENÝCH DVERÍ V LIGE PROTI RAKOVINE

Počas Týždňa Ligy proti rakovine ponúkame možnosť každému prísť osobne absolvovať interaktívnu ukážku samovyšetrenia prsníkov a semenníkov pomocou 3D makiet. Taktiež vám zmeriame CO vo výdychu (ne)fajčiara pomocou smokerlyzeru. Sme k dispozícii aj na zodpovedanie akýchkoľvek otázok ohľadom prevencie rakoviny a našej činnosti.

Kedy: od 24.10. do 27.10., denne od 7:00 do 15:00 hod.

Kde: Centrá Ligy proti rakovine v Bratislave, Martine a Košiciach. Adresu a kontakt nájdete TU

3D makety prsníkov a semenníkov nám bezplatne venovali Medihum – zdravotnícke potreby, pomôcky a lekárske prístroje (https://medihum.sk/)

Účinnou prevenciou onkologických ochorení je aj absolvovanie štátom riadených skríningov. Viac na www.onkokontrola.sk

Leták k onkologickým skríningom nájdete tu: Leták onkokontrola