Relaxačné pobyty

Liga proti rakovine spustila v roku 2009 projekt „Relaxačné týždňovky“ určený pre onkologických pacientov.  Na týchto pobytoch sa za ten čas zúčastnilo už viac ako 4 000 onkologických pacientov z celého Slovenska.

(Zároveň organizujeme Rodinné týždňovky určené pre rodiny, kde jeden z rodičov je onkologický pacient)

Cieľom relaxačných týždňoviek je umožniť onkologickým pacientom prežiť oddychové chvíle v príjemnom prostredí, pomôcť im pri vyrovnávaní sa s ich zdravotným stavom, tak po stránke psychickej ako i fyzickej. Sú určené pre dospelých onkologických pacientov, ktorí prekonali alebo sú liečení na onkologické ochorenie a ich momentálny zdravotný stav im dovoľuje (po konzultácii s ošetrujúcim lekárom) účasť na takomto pobyte.

V roku 2024 pripravujeme relaxačné týždňovky:
26.5. – 1.6.2024, Hotel Čingov***, Slovenský raj
13.10. – 19.10.2024, Hotel Flóra, Trenčianske Teplice

Pacientom bude počas celého pobytu k dispozícii sprevádzajúci tím pracovníkov z radov LPR. Oddych, relax a zábavu zabezpečí každodenný program tak, aby sa docielil súlad duševnej i fyzickej oblasti. Samozrejme bude prispôsobený fyzickým i psychickým danostiam prihlásených uchádzačov.

Celý pobyt je pre pacientov bezplatný. Financovanie je zabezpečované z asignácie 2% dane z príjmu  i z výnosu verejno-prospešnej finančnej zbierky LPR – Deň narcisov 2024.

Relaxačný pobyt je určený len pre onkologických pacientov bez sprievodu rodinných príslušníkov a iných osôb. Vzhľadom k faktu, že ide o aktivitu organizovanú a hradenú LPR v rámci programov pomoci a podpory onkologickým pacientov, pobyt nie je nárokovateľný

KRITÉRIA POSUDZOVANIA PRI VÝBERE ÚČASTNÍKOV:

  • pacient je v liečbe (jeho zdravotný stav umožňuje zúčastniť sa pobytu), resp. dĺžka od ukončenia liečby je maximálne 5 rokov;
  • dátum doručenia prihlášky do LPR;
  • pobyt je jednorazový. Ak ste už podobný pobyt s LPR absolvovali, automaticky budete vyradený z evidencie uchádzačov. Stane sa tak i v prípade, že túto skutočnosť zistíme z našej evidencie aj napriek faktu, že nám nebola oznámená.

V prípade akýchkoľvek Vašich otázok nás  neváhajte  kontaktovať:

Štefánia Migová, kontakt: tel: 02 / 5720 2932, mail:  migova@lpr.sk

♥Vážíme si každú vašu spätnú väzbu♥ 

Výber z poďakovaní od pacientov:

Beáta:

„V piatok som sa vrátila z Relaxačného pobytu v Dudinciach a chcem sa Vám veľmi pekne poďakovať za úžasný týždeň, za to, že som tam spoznala nádherných a milých ľudí, že ste mi to umožnili a že som prišla domov plná optimizmu a odhodlaná ďalej bojovať, nakoľko sme onkologicky chorí obidvaja.Ďakujem Vám za to, že ste sa nám venovali, vždy s úsmevom a s toľkou trpezlivosťou. Ďakujem aj ostatným dievčatám, za poučný program a trpezlivosť. Vďaka.“

Darina:

„Chcem sa predovšetkým poďakovať za všetko úsilie,ktoré  ste vynaložili  vy i vaše kolegyne na našom pobyte v Dudinciach, ja osobne som s vami malo komunikovala, ale nič to neuberá  na mojej vďake a ocenení za vašu trpezlivosť a obetavosť, ktorú ste prejavovali všetkým , viem,že táto práca nie je dostatočne ocenená a ani nikdy nebude pokiaľ budú choroby. Súcit, empatia ,porozumenie a obetavosť musí byť v človeku, aby takú prácu robil. Prajem vám,aby ste vydržali čo najdlhšie, pokiaľ to bude potrebné.“

Bea:

„Ďakujem pekne, mám krásne spomienky na túto akciu a na baby, ktoré to organizovali, bolo to supeeeeer, ešte raz VĎAKA!“ 

Alena:

„Ďakujem za možnosť zúčastniť sa relaxačnej týždňovky, ktorá bola pre mňa naozaj relaxom.Keď ma dcérka vyprevádzala a pýtala sa ma, či sa teším, povedala som jej, že neviem, mala som zmiešané pocity, nikoho som nepoznala…Keď som prišla, hneď som sa ubytovala, nestretla som spolubývajúce, ktoré tam už mali veci, videla som, že budem na manželskej posteli s neviem kým. Išla som rovno do kostola, po omši hneď na večeru a sadla som si k stolu kde bolo miesto, zoznámila so spolu sediacimi Ľudkou, Jankou, Miou, Kvetkou, boli milé a rozumeli sme si. Vždy sme si pri obede alebo večeri vymieňali zážitky. Po večeri som išla na izbu a zoznámila som sa so spolubývajúcimi Helenkou a Majkou. Už prvý večer som sa toľko nasmiala, ako za celý mesiac nie. Boli úžasné, veľmi sme si rozumeli a ostalo to tak až do konca pobytu (ani manželská posteľ nebola problém). Ďakujem za váš výber, naozaj super, výborný…Oceňujem, že sme mali voľný program, a tak sme mohli krásne počasie využiť aj na vopred neplánovanú turistiku. Samozrejme , že sme sa zúčastnili aj plánovaných aktivít: cvičenie s Veronikou (bola úžasná), muzikoterapia, Betliar, Patrik, vodný aerobik, Bingo..Ďakujem Vám všetkým, ktorí ste pobyt organizačne zabezpečovali (viem, že to nie je ľahké a jednoduché) a venovali nám svoj čas a energiu, aby sme sa cítili dobre. Za seba môžem povedať, že sa vám to naozaj podarilo, boli ste úžasné a celý pobyt bol jedným slovom parádička.“Archív ročníkov