Svetový deň proti rakovine 2020

4.februára 2020 si pripomíname 20-te výročie Svetového dňa proti rakovine. Jeho organizátorom je Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC). K tejto tradičnej iniciatíve sa pravidelne pridáva aj Liga proti rakovine, pre ktorú je aktuálny rok výročím 30 ročnej existencie. Dlhé roky vytrvalej práce v oblasti prevencie nesú svoje ovocie a ukazujú, že angažovať sa v aktivitách v prospech ochrany ľudí pred onkologickými ochoreniami má svoj význam. Dôležité je neprestávať.

V roku 2020 je heslom kampane ku Svetovému dňu proti rakovine “I am and I will – Ja som a ja budem.“  Cieľom je vzbudiť v jednotlivcoch zamyslenie sa nad tým, ako môžu oni sami konať v záujme prevencie vzniku rakoviny a šíriť túto myšlienku ďalej.

Najrozšírenejšie onkologické ochorenia

Na Slovensku pribudne každoročne viac ako 30 000 ľudí s rakovinou. Dnes už ťažko nájdeme rodinu, v ktorej sa nestretli s onkologickou diagnózou. Medzi najrozšírenejšie onkologické ochorenia u žien aktuálne na Slovensku patrí rakovina prsníka, rakovina hrubého čreva a konečníka a rakovina krčka maternice. U mužov dominuje rakovina prostaty, rakovina hrubého čreva a konečníka, rakovina pľúc.

AKO PREDCHÁDZAŤ VZNIKU RAKOVINY

Zvyšujúci sa počet onkologických pacientov na Slovensku je dôvodom, prečo chce Liga proti rakovine počas Svetového dňa proti rakovine upriamiť pozornosť na možnosti, ako môžeme predchádzať alebo znížiť riziko vzniku onkologických ochorení:

SKRÍNINGY NA SLOVENSKU –  Liga proti rakovine počas svojej 30 ročnej existencie dlhé roky presadzovala vznik skríningov na Slovensku. V rámci roku prevencie 2019 Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo skríningové programy zamerané na včasné odhalenie jednotlivých onkologických ochorení: Skríning kolorektálneho karcinómu, karcinómu prsníka a karcinómu krčka maternice. Pri príležitosti Svetového dňa proti rakovine vznikla:

NOVINKA – LETÁK – „ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE KU SKRÍNINGOM“môžete ho nájsť na https://www.lpr.sk/prevencia-a-skriningy/ (leták bol vytvorený Národným onkologickým inštitútom, Ministerstvom zdravotníctva v spolupráci s Ligou proti rakovine a ďalšími odbornými inštitúciami)

EURÓPSKY KÓDEX PROTI RAKOVINE – Liga proti rakovine dlhodobo propaguje 12 spôsobov, ako si znížiť riziko rakoviny . https://www.lpr.sk/wp-content/uploads/2019/07/Europsky-kodex.pdf

AKTIVITY POČAS SVETOVÉHO DŇA PROTI RAKOVINE

Prednáška v Centre pomoci Ligy proti rakovine v Bratislave

V rámci prevencie dňa 4. 2. 2020 o 18:00 hod. Vás Liga proti rakovine pozýva na prednášku  „Na chodidle záleží“, ktorá sa uskutoční v Centre pomoci Ligy proti rakovine na Brestovej 6, v Bratislave. Spolu s obľúbenou lektorkou a skúsenou fyzioterapeutkou Darinkou Polášovou sa dozviete prečo sú chodidlá dôležité a čo všetko pre ne môžeme urobiť, aby boli našou oporou.

Onkoporadňa

V rámci Svetového dňa proti rakovine bude časovo rozšírené poradenstvo v Onkoporadni Ligy proti rakovine. V čase hodín Onkoporadne sa môžete na bezplatnej linke 0800 11 88 11 obrátiť na skúsených doktorov, psychológov, výživových asistentov a sociálno-právne poradkyne, ktorí vám radi zodpovedajú vaše otázky. Viac informácii na https://www.lpr.sk/onkoporadna/

Informácie o skríningoch

Liga proti rakovine distribuuje k Svetovému dňu proti rakovine dostupné informácie získané z Národného onkologického inštitútu a Ministerstva zdravotníctva prostredníctvom nemocníc a Siete psychológov Ligy proti rakovine.

Prednášky

Liga proti rakovine organizuje prednášky k prevencii a skríningom vo firmách

Pridajte sa k tisícom ľudí na sociálnych sieťach

Šíriť povedomie o Svetovom dni a prevencii môže každý prostredníctvom sociálnych sietí. Personalizovať svoj odkaz v rámčeku s prepísaním hesla „Ja som a ja budem“ (napríklad „Ja som matka a budem informovať svoje deti o prevencii“) s pridaním vašej fotky môžete na https://www.worldcancerday.org/custom-poster alebo na www.lpr.sk. Svoj rámček zdieľajte s hashtagmi #WorldCancerDay #IamAndIwill #LifeHacksChallenge #LigaprotirakovineNa takúto iniciatívu môžete vyzvať aj svojich priateľov a známych, pridať sa k tisícom ľudí po celom svete, a spoločne tak podporiť globálny boj proti rakovine.

Viac informácií nájdete na :

Web LPR: https://www.lpr.sk/

Facebook fan page LPR: https://www.facebook.com/ligaprotirakovine/

Instagram LPR: Liga Proti Rakovine

Web Svetového dňa proti rakovine: http://www.worldcancerday.org/

***

Liga proti rakovine

Liga proti rakovine je občianske združenie, ktorého primárnym cieľom je pomáhať onkologickým pacientom, ich rodinám a blízkym. Svoju činnosť vykonáva už 30 rokov v podobe realizácie množstvo vlastných  projektov, ktoré stále rozširuje podľa aktuálnych potrieb tak onkologických pacientov, ako aj spoločnosti. Finančne však podporuje aj projekty menších občianskych združení, ktoré sú orientované na rovnakú problematiku. Veľkú pozornosť venuje informovanosti a edukácii verejnosti v oblasti predchádzania či včasného záchytu ochorenia. Poskytuje finančnú podporu zdravotníckym inštitúciám na nákup nevyhnutného prístrojového vybavenia, umožňujúceho zlepšiť kvalitu liečby či prežívania onkologických pacientov. V oblasti výskumu podporuje projekty smerujúce k napredovaniu v liečbe rakoviny. Viac informácií o samotnej organizácii a Svetovom dni proti rakovine 2020 nájdete na stránke www.lpr.sk.

***

Union for International Cancer Control (UICC) – Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny

UICC je najväčšia medzinárodná organizácia aktívna v boji proti rakovine, ktorá združuje viac ako 1 000 členských organizácií sídliacich v 160 krajinách na svete, medzi ktoré patria aj ministerstvá zdravotníctva, výskumné inštitúty, liečebné centrá a pacientske organizácie. UICC a ich partneri z rôznych sektorov sa zaviazali k podpore a vyzývaniu vlád v jednotlivých krajinách, aby do svojich programov implementovali programy, zaoberajúce sa globálnym bremenom rakoviny a ďalších neprenosných chorôb, ako aj pravidelne zvyšovali ich kvalitu a udržateľnosť. Viac informácií o činnosti UICC je dostupných na stránke: www.uicc.org

Kontakty pre médiá:

Mgr. Petra Benczyová

PR manažérka LPR

Tel. číslo: 0915780372

e-mail: pr@lpr.sk

 

Ing. Eva Kováčová

Výkonná riaditeľka LPR

Tel. číslo: 0915 797 564, 02/5720 2901

e-mail: kovacova@lpr.sk