SKRÍNING KOLOREKTÁLNEHO KARCINÓMU

Skríning kolorektálneho karcinómu (rakoviny hrubého čreva a konečníka)

  • Skríningový program sa začal v januári 2019 prvou fázou na vzorke 20 tisíc ľudí vo veku od 50 do 75 rokov podľa výberu zdravotných poisťovní.
  • Poistencom zdravotné poisťovne posielajú jednoduchý test na okultné (skryté, voľným okom neviditeľné) krvácanie, ktorý so vzorkou stolice odovzdajú vybraní poistenci svojmu všeobecnému lekárovi, ktorý test vyhodnotí.
  • Na tento test majú nárok muži a ženy od 50-teho roku veku, jedenkrát za 2 roky. Pri pozitívnom výsledku by mal pacient následne absolvovať kolonoskopické vyšetrenie s cieľom zistenia príčiny krvácania.

Zdroj informácii: www.noisk.sk