MAMOGRAFICKÝ SKRÍNING KARCINÓMU PRSNÍKA

SKRÍNING RAKOVINY PRSNÍKA – MAMOGRAFIA

  • S aktívnym pozývaním žien na populačný skríning sa začalo v septembri 2019.
  • Cieľovou skupinou sú ženy vo veku 50 až 69 rokov.
  • Ženám zdravotné poisťovne doručia pozvánku, kde je zoznam pracovísk, v ktorých môžu vyšetrenie absolvovať.
  • Zoznam pracovísk je zverejnený na webovej stránke MZ SR. Termín vyšetrenia si pacientka dohodne sama.
  • Nezabúdajte na pravidelné samovyšetrenie prsníkov

MÁTE ZVÝŠENÉ RIZIKO RAKOVINY PRSNÍKA?

DOTAZNÍK slúži k aktívnemu vyhľadávaniu osôb so zvýšeným onkogenetickým rizikom a je doplnený o skórovací systém. Otestujte sa aj vy!

Zdroj informácii: www.noisk.sk