Prevencia a skríningy

SKRÍNINGOVÉ VYŠETRENIA PODLIEHAJÚ DOPADU PANDÉMIE KORONAVÍRUSU

Vzhľadom na súčasnú situáciu v spojitosti s koronavírusom sa v najbližších týždňoch vykonávajú v zdravotných zariadeniach skríningy postupne podľa nariadení Národného onkologického inštitútu (NOI). Z dôvodu zabezpečenia unifikovaného a koordinovaného postupu a po jeho odsúhlasení Odborom verejného zdravia, prevencie a skríningov MZ SR požiadal NOI o opätovné pozývanie vašich poistenkýň na mamografický skríning od 1.6.2020. Posúva sa interval počas ktorého sa môžu ženy na mamografický skríning objednať po novom do 12 mesiacov od doručenia pozvánky na vyšetrenie.

SPOLU TO ZVLÁDNEME. V prípade otázok kontaktujte našu Onkoporadňu

zdroj: www.noisk.sk

Jedným z našich hlavných zameraní je prevencia. Preto Liga proti rakovine počas svojej 30 ročnej existencie dlhé roky presadzovala vznik skríningov na Slovensku. V rámci roku prevencie 2019 Ministerstvo zdravotníctva SR spustilo skríningové programy zamerané na včasné odhalenie jednotlivých onkologických ochorení:

Čo je skríning?

Onkologické ochorenie sa spočiatku nemusí prejavovať žiadnymi alebo len zanedbateľnými príznakmi. V prípade takýchto spočiatku bezpríznakových ochorení sa využíva celoplošné, systematické vyhľadávanie najčastejších diagnóz tzv. skríning. Hlavnou úlohou onkologického skríningu je odhaliť nádorové ochorenie v skorom štádiu, v ktorom je liečiteľné a vyliečiteľné.

Nádorové ochorenia patria v súčasnosti medzi druhú najčastejšiu príčinu úmrtia na Slovensku. Skríning kolorektálneho karcinómu, karcinómu prsníka a karcinómu krčka maternice, ktorý predstavuje významnú zložku realizácie Národného onkologického programu, z dlhodobého hľadiska môže prispieť k zníženiu úmrtnosti na tieto nádory, a tým aj zlepšeniu zdravia obyvateľstva. Ide o onkologické ochorenia, pre ktoré existujú účinné diagnostické testy.

Leták – Základné informácie ku skríningom v pdf si môžete stiahnuť TU (leták bol vytvorený Národným onkologickým inštitútom, Ministerstvom zdravotníctva v spolupráci s Ligou proti rakovine)