Prednášky pre študentov v Martine

Centrum pomoci Ligy proti rakovine v Martine a  Martinský klub medikov,  spolupracujú na projekte  s pracovným  názvom „Prevencia“, cieľom ktorého je venovať sa edukácii mládeže v oblasti zdravého životného štýlu, keďže práve on môže ovplyvniť dnešný nepriaznivý vývoj incidencie mnohých civilizačných chorôb, onkologické nevynímajúc.

Prednášky sú poskytované bezplatne a sú prednášané metódou „rovný-rovnému“, kde sú poslucháči zapájaní do prednášok ako rovnocenní a trvajú cca 90 minút. Naša ponuka prednášok  je zamerané na nasledujúce druhy tém, ku ktorým patria:

  1. Zdravý životný štýl (strava, pohyb)
  2. Fajčenie – nepriaznivý vplyv a riziká, ovplyvňujúce zdravie
  3. FGC (prvá gynekologická prehliadka) HPV vírus, jeho príčiny a následky; Samovyšetrenie prsníkov; Význam gynekologických prehliadok – príprava na prvú gynekologickú prehliadku
  4. „Chlapské záležitosti“ (možnosť prednášať súbežne s FGC na školách)    
  5. Prvá pomoc (v spolupráci so Slovenským Červeným krížom – Územný spolok Martin)
  6. Civilizačné choroby a ich prevencia

Miesto konania prednášok:
Centrum pomoci Ligy proti rakovine, Kukučínova 2, MARTIN
po dohode v rámci našich možností priamo na školách

Termín konania: od 3. októbra do 1. decembra 2017 (termín je potrebné dohodnúť minimálne 2 týždne dopredu)

Komu je ponuka je určená:

  • 8. a 9. ročníky základných škôl
  • 1. a 2. ročníky stredných škôl
  • 3. ročníky stredných škôl
  • 4.  ročníky stredných škôl

Maximálny počet účastníkov: 30

Prednášky sú poskytované bezplatne, lektormi sú študenti medicíny Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine, preškolení a vybraní garantom a školiteľom z lekárskeho stavu Univerzitnej nemocnice Martin.

Všetky prednášky sú prednášané metódou „rovný-rovnému“, kde sú poslucháči zapájaní do prednášok ako rovnocenní a trvajú cca 90 minút. V prípade, že prednáška sa uskutoční na škole, je potrebné zabezpečiť učebňu s projektorom a počítačom.

Zdravý životný štýl (strava, pohyb)piatok08:00 – 10:00
Fajčeniepondelok10:30 – 12:00
streda8:00 – 10:00
 FGC a Chlapské záležistosti (okrem 9. – 13.10.2017)streda10:30 – 12:00
piatok10:30 – 12:00
Prvá pomocpo dohode s lektorom


V prípade záujmu kontaktujte:
Gabriela Sýkorová, sykorova@lpr.sk, 0907 866 783