Prednášky pre študentov v Košiciach

Centrum pomoci Ligy proti rakovine v Košiciach a OZ Mladí ľudia a život organizujú projekt edukácie mládeže v oblasti zdravého životného štýlu a prevencie chorôb, nevynímajúc onkologické ochorenia. Preventívne besedy prebiehajú bez prítomnosti učiteľa tak, že študenti sedia v kruhu a rozprávajú sa. Všetky besedy sú poskytované bezplatne.

TÉMY BESIED:

1.Životný štýl a fajčenie – nepriaznivý vplyv a riziká ovplyvňujúce zdravie 

Cieľovou skupinou sú dievčatá aj chlapci. Získajú informácie o faktoroch, ktoré ovplyvňujú zdravý životný štýl a o škodlivosti a rizikách fajčenia. Prednáška/beseda je zároveň podporená informačnými materiálmi s danou tematikou. Ak sa beseda bude realizovať priamo v Centre pomoci v Košiciach, študenti majú možnosť vyskúšať prístroj SmokerLyzer, zmerať hodnoty CO vo svojom výdychu a zistiť tak svoj reálny zdravotný stav v súvislosti s fajčením.

2. Gynekológia a antikoncepcia

Cieľovou skupinou sú predovšetkým dievčatá, ale môžu sa jej zúčastniť aj chlapci. Počas besedy sa venujeme rozdeleniu ženských pohlavných orgánov, menštruácii, rozdeleniu antikoncepcie a rizikám, ktoré s užívaním antikoncepcie súvisia. Študenti/študentky sa dozvedia, ako prebieha prvá gynekologická prehliadka, dostanú informácie o prevencii onkologických ochorení týkajúcich sa žien (rakovina prsníka, krčka maternice), ale dozvedia sa aj o samovyšetrení prsníkov, ktoré môžu zároveň vyskúšať na makete. Pripravené sú pre ne aj tematické brožúry a menštruačné kalendáre.

Miesto konania prednášok: Centrum pomoci Ligy proti rakovine, Paulínyho 63, Košice (sídl. Železníky)
V prípade dohody je možné zorganizovať prednášku aj priamo na Vašej škole.

Termíny prednášok sú na základe individuálnej dohody medzi školou, OZ Mladí ľudia a život a Centrom pomoci.

Ponuka je určená: 8. a 9. ročníky základnej školy a pre 1. a 2. ročníky stredných škôl

V prípade záujmu o prednášky kontaktujte: Ing. Ľubica Slatina, 0902/893 299, 02/5720 2932, slatina@lpr.sk