Prednášky pre firmy

Komu sú určené prednášky?
Firmám, ktoré chcú podporiť zdravie svojich zamestnancov, pôsobiť preventívne a poskytnúť zaujímavé a motivujúce informácie o zdraví, odstraňovať rôzne mýty a mylné predstavy týkajúce sa zdravia. Firmám, ktorú chcú formovať pocit zodpovednosti za vlastné zdravie u svojich zamestnancov a zvyšovať povedomie, že rakovine sa dá v mnohých prípadoch predísť, a že sa dá úspešne liečiť. V súčasnosti vieme prednášky zabezpečiť v Bratislave. V prípade, ak sídlite v inom meste a máte záujem o prednášku pre Vašich zamestnancov, kontaktujte nás.

Aké sú témy prednášok?
Po dohode je možné odprednášať aj tému podľa vlastného návrhu.

  1. Zdravý životný štýl
  2. Výživa, pohyb a zdravie
  3. Fajčenie a zdravie
  4. Slnečné žiarenie, voda a zdravie
  5. Poruchy príjmu potravy – mentálna anorexia a bulímia, obezita
  6. Prevencia onkologických ochorení
  7. Ako zvládať stres
  8. Komunikácia s onkologickým pacientom na pracovisku/v rodine

Prednosťou prednášok je:
tematické zameranie,
– interaktívnosť spojená s diskusiou,
– možnosť zostavenia do cyklu, ktorého trvanie a frekvenciu si určíte sami

Kto vedie prednášky?
PhDr. Ivana Vojteková, PhD., PhDr. Eva Dobiášová, PhD. (téma 1 – 6), odborník – psychológ (téma 7 – 8)

Ako dlho trvá prednáška?
70 – 90 minút

Ako si dohodnúť prednášky, ponúkané LPR?
zavolajte nám na číslo: 02 57 20 29 15
napíšte nám na: horvathova@lpr.sk

Čo zabezpečí LPR?
lektora, ktorý dohodnutú tému odprednáša,
– diskusiu s lektorom po prednáške,
– informačné materiály k prednáške, dotazník, brožúry, letáky a pod. (podľa zvolenej témy).

Čo zabezpečíte Vy?
informáciu o prednáške pre cieľovú skupinu, ktorej je určená,
– technické vybavenie potrebné na prezentáciu prednášky v programe PowerPoint (notebook a PC projektor), vhodné priestory na vykonanie prednášky (po dohode možnosť uskutočniť prednášku v priestoroch Centra pomoci Ligy proti rakovine),
– finančné ohodnotenie prednášajúcich (na základe dohody s LPR rôzne možnosti a variácie).

Čo v rámci našej spolupráce očakávame?
spoznanie našej práce a našich aktivít, nadviazanie obojstranne zaujímavej a prínosnej spolupráce.