Praha a Karlštejn

3 dni u našich susedov, v hlavnom meste Praha. Tešili sme sa z prehliadky areálu Pražského hradu – Starý kráľovský palác, Bazilika sv. Jiří, Katedrála sv. Víta.
Prešli sme sa cez Malostranské námestie, Karlov most, Staromestské námestie, okolo Pražského orloja cez  Celetnú ulicu, Prašnú bránu,… až k lodi, ktorou sme sa plavili po Vltave. Posledný deň sme navštívili hrad Karlštejn vybudovaný v roku 1348  českým kráľom a rímskym cisárom Karolom IV. Na krátky čas ochraňoval hrad české korunovačné klenoty. Prešli sme sa po jeho nádherných priestoroch, kde sa mimo iného v roku 1973 natáčal kultový film Noc na Karlštejne s J. Brejchovou a V. Brodským.