Použitie financií

Aj vďaka Vašim dobrovoľným príspevkom, získaným pomocou najväčšej celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov, ako aj vďaka vašim venovaným 2% z daní, môžeme už viac ako rokov pomáhať onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku.

Ak sa chcete dozvedieť, ako sme využili získané finančné zdroje zo zbierky DEŇ NARCISOV, k dispozícii sú vám nasledujúce dokumenty: 

Ak sa chcete dozvedieť, ako sme využili získané finančné zdroje z ASIGNÁCIE 2%, k dispozícii sú vám nasledujúce dokumenty: 

Využitie financii získaných z 2% dane z príjmu FO a PO prijaté v roku 2018 zúčtované v roku 2019

Na čo sa využívajú zdroje z 2% z dane? Leták stiahnete – TU