Použitie financií

Aj vďaka Vašim dobrovoľným príspevkom, získaným pomocou najväčšej celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov, ako aj vďaka vašim venovaným 2% z daní, môžeme už 29 rokov pomáhať onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku, ktorých počet sa, bohužiaľ, každým rokom zvyšuje.

Ak sa chcete dozvedieť, ako sme využili získané finančné zdroje, k dispozícii sú vám nasledujúce dokumenty: 

Využitie financií získaných z 2% z daní prijatých v roku 2014, využitých v roku 2015 a vyúčtovaných v roku 2016

2% z dani prijaté r. 2014, použité r. 2015 a vyúčtované do konca roka 2016

Využitie výnosu zbierky Deň narcisov za 19 rokov jej existencie (1997-2015)

LPR-letak-final-PRINT

Využitie financií získaných z 2% z daní prijatých v roku 2013, využitých v roku 2014 a vyúčtovaných v roku 2015

lpr_infografika final