Použitie financií

Aj vďaka Vašim dobrovoľným príspevkom, získaným pomocou najväčšej celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov, ako aj vďaka vašim venovaným 2% z daní, môžeme už 27 rokov pomáhať onkologickým pacientom a ich rodinám na Slovensku, ktorých počet sa, bohužiaľ, každým rokom zvyšuje.

Ak sa chcete dozvedieť, ako sme využili získané finančné zdroje, k dispozícii sú vám nasledujúce dokumenty: 

Stiahnite si

Predbežné rozdelenie výnosu zbierky Deň narcisov 2018

Stiahnite si

Výsledné rozdelenie výnosu Deň_narcisov_2017

Stiahnite si

Predbežné rozdelenie výnosu zbierky Deň narcisov 2017

Stiahnite si

Výsledné rozdelenie výnosu zbierky Dňa narcisov 2016

Stiahnite si

Záverečné vyúčtovanie Avon pochod 2015

Stiahnite si

Výsledné rozdelenie výnosu zbierky Deň narcisov 2015

 

 

Využitie financií získaných z 2% z daní prijatých v roku 2014, využitých v roku 2015 a vyúčtovaných v roku 2016

2% z dani prijaté r. 2014, použité r. 2015 a vyúčtované do konca roka 2016

Využitie výnosu zbierky Deň narcisov za 19 rokov jej existencie (1997-2015)

LPR-letak-final-PRINT

Využitie financií získaných z 2% z daní prijatých v roku 2013, využitých v roku 2014 a vyúčtovaných v roku 2015

lpr_infografika final