Pomoc príbuzným a pozostalým

V Lige proti rakovine neustále načúvame potrebám tých, ktorí sa na nás obracajú. Na základe našich dlhoročných skúseností si uvedomujeme, že nielen samotní onkologickí pacienti potrebujú pomoc. Často sú to práve ich príbuzní, ktorí čelia veľkej záťaži z toho, že ich blízky človek trpí vážnou chorobou. Ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí v dôsledku rakoviny stratili svojho blízkeho.

Na základe toho vznikli projekty určené na podporu príbuzným onkologických pacientov a pozostalým, ktorých blízki zomreli v dôsledku rakoviny. Obe tieto skupiny môžu využiť bezplatné služby našich onkopsychológov. Naši odborníci ponúkajú individuálne poradenstvo či terapiu. Okrem toho realizujeme pravidelné skupinové sedenia pod vedením psychológov, ktoré slúžia na vzájomnú podporu ľudí, ktorí sa ocitli v podobnej životnej situácii. Viac informácií k skupinám nájdete v priložených informačných letákoch.

PRIHLÁSENIE DO NOVEJ SKUPINY 

Jedenkrát do mesiaca, každý tretí utorok v mesiaci, sa v Centre pomoci Ligy proti rakovine na Brestovej 6 o 17.00 hod stretávajú ľudia, ktorí prežili stratu blízkeho, ktorý zomrel na rakovinu. V októbri sme ukončili terapeutický proces s jednou skupinou, z ktorej máme skutočne pozitívne ohlasy.
V novembri rozbiehame ďalšiu sériu pravidelných stretávaní, do ktorej pozývame nových členov. Prvé stretnutie novej skupiny s názvom PÍNIA sa uskutoční 19.1.2021.
🆓️☎️Pre účasť na skupine je potrebné sa zaregistrovať. Účasť je bezplatná, hradená Ligou proti rakovine. Viac info: www.lpr.sk, alebo Mgr. Katarína Klincová, klincova@lpr.sk, 02/5720 2907.

Ak by ste mali otázky k uvedeným projektom, kontaktujte Mgr. Katarínu Klincovú: klincova@lpr.sk/ 0257202907.

Kontakt na onkopsychológov nájdete na https://www.lpr.sk/siet-psychologov/

Článok „Prežívanie pozostalých onkologických pacientov“ si môžete stiahnuť TU