Pomoc príbuzným a pozostalým

V Lige proti rakovine neustále načúvame potrebám tých, ktorí sa na nás obracajú. Na základe našich dlhoročných skúseností si uvedomujeme, že nielen samotní onkologickí pacienti potrebujú pomoc. Často sú to práve ich príbuzní, ktorí čelia veľkej záťaži z toho, že ich blízky človek trpí vážnou chorobou. Ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí v dôsledku rakoviny stratili svojho blízkeho.

Na základe toho vznikli projekty určené na podporu príbuzným onkologických pacientov a pozostalým, ktorých blízki zomreli v dôsledku rakoviny. Obe tieto skupiny môžu využiť bezplatné služby našich onkopsychológov. Naši odborníci ponúkajú individuálne poradenstvo či terapiu. Okrem toho realizujeme pravidelné skupinové sedenia pod vedením psychológov, ktoré slúžia na vzájomnú podporu ľudí, ktorí sa ocitli v podobnej životnej situácii. Viac informácií k skupinám nájdete v priložených informačných letákoch.

Ak by ste mali otázky k uvedeným projektom, kontaktujte Mgr. Katarínu Klincovú: klincova@lpr.sk/ 0257202907.

Kontakt na onkopsychológov nájdete na https://www.lpr.sk/siet-psychologov/

Článok „Človek prežije všetko okrem smrti/Koľko a ako smútime“ si môžete stiahnuť TU