Podporné skupiny pre pacientov, príbuzných a pozostalých

V Lige proti rakovine neustále načúvame potrebám tých, ktorí sa na nás obracajú. Na základe našich dlhoročných skúseností si uvedomujeme, že nielen samotní onkologickí pacienti potrebujú pomoc. Často sú to práve ich príbuzní, ktorí čelia veľkej záťaži z toho, že ich blízky človek trpí vážnou chorobou. Ďalšou skupinou sú ľudia, ktorí v dôsledku rakoviny stratili svojho blízkeho.

Na základe toho vznikli projekty určené na podporu príbuzným onkologických pacientov a pozostalým, ktorých blízki zomreli v dôsledku rakoviny. Obe tieto skupiny môžu využiť bezplatné služby našich onkopsychológov. Naši odborníci ponúkajú individuálne poradenstvo či terapiu. Okrem toho realizujeme pravidelné skupinové sedenia pod vedením psychológov, ktoré slúžia na vzájomnú podporu ľudí, ktorí sa ocitli v podobnej životnej situácii. Viac informácií k skupinám nájdete v priložených informačných letákoch.

PRIHLÁSENIE DO NOVEJ SKUPINY 

 
Od septembra začíname stretnutia novej skupiny PÍNIA – skupiny pre ľudí, ktorí stratili blízkeho z dôvodu onkologického ochorenia. Keďže o stretnutia je relatívne veľký záujem, otvárame 2 skupiny. Stretnutia sa budú konať pod vedením psychologičky Silvie Schmidtmayerovej. Jedna skupina sa stretáva každý prvý utorok v mesiaci  a druhá každý tretí utorok v mesiaci vždy o 17.00 hod. v Centre pomoci Ligy proti rakovine na Brestovej 6. Ešte stále máme voľné miesta a preto je stále možnosť sa do skupín prihlásiť. Ak máte záujem o účasť na skupine, stále je možnosť sa zaregistrovať, kontaktujte kolegyňu Mgr. Katarínu Klincovú: klincova@lpr.sk alebo 02/5720 2907.

Ak by ste mali otázky k uvedeným projektom, kontaktujte Mgr. Katarínu Klincovú: klincova@lpr.sk/ 0257202907.

Kontakt na onkopsychológov nájdete na https://www.lpr.sk/siet-psychologov/

Článok „Prežívanie pozostalých onkologických pacientov“ si môžete stiahnuť TU