Rodinné pobyty

Liga proti rakovine tento rok v rámci svojho programu zrealizovala nový projekt pre onkologických pacientov pod názvom “Rodinná týždňovka”. “Rodinná týždňovka” je určená rodinám, v ktorých jeden z rodičov je onkologický pacient. Po prvýkrát sa tak relaxačného pobytu mohli zúčastniť rodičia spoločne so svojimi deťmi. „Rodinná týždňovka“ sa konala od soboty 20. augusta do piatku 26. augusta 2016 v Hoteli Barbora vo Vyšnej Boci, pričom pobytu sa zúčastnilo 25 rodín.

Počas celého týždňa sa o účastníkov staralo deväť animátoriek – dobrovoľníčok, koordinátorka z Ligy proti rakovine,  psychológ a zdravotník. Všetky náklady boli hradené z výnosu celoslovenskej finančnej zbierky Deň narcisov 2016 a z asignácie 2% dane z príjmu.

Ako nám spoločne bolo? Krátko, ale úžasne :)

Ďakujeme za krásny týždeň, veľmi sme sa tešili, užili si to a ak môžem za našu rodinu, mali sme nádhernú dovolenku, ktorú by sme si momentálne určite z vlastných prostriedkov nemohli dovoliť, ešte raz veľké vďaka za všetko. Liptákovci, LV

Rada by som touto cestou poďakovala vo svojom mene a v mene mojej rodiny všetkým, ktorí akokoľvek prispeli ku tomu, aby som aj ja mohla byť v čase mojej náročnej liečby s mojou rodinkou na skvelom pobyte vo Vyšnej Boci. Ani som nedúfala, že v toto ťažké leto prežijem taký pekný a hodnotný týždeň. Výborný program urobil radosť každému z našej rodiny. Každý si našiel to svoje, od 7-ročnej Veroniky, 10-ročného Martinka, 17-ročnej Lucky až po nás dvoch s manželom. Potešili nás výlety, súťaže, hry, tvorenie, prednášky a hlavne pohoda!!! Ďakujeme, že ste. Hasprovci, Nitra

Ďakujeme za nádherne strávené dni, za úžasné zážitky, energiu, čas a obetu – Jankinu, Luckinu a ostatných dievčat, čo sa starali o detičky. Robíte krásnu prácu, ste skvelí. Bolo ná cťou byť s Vami v Boci. Snáď sa nabudúce stretneme :) Vinklárikovci, Nemšová

 

Fotografie z pobytu si môžete pozrieť v našej fotogalérii.

V prípade záujmu zúčastniť sa na takomto pobyte v budúcom roku kontaktujte:
PaedDr. Jana Horváthová, PhD., 02/5292 1735, 02/5720 2910, janka@lpr.sk