pobočka Trnava

Adresa
Liga proti rakovine SR - pobočka Trnava, Sibírska 16, 917 01 Trnava

Pobočka Trnava
Kontaktná osoba: Mária Valentová
Mobil: 0904 689 828