pobočka Lučenec

Adresa
Liga proti rakovine SR - pobočka Lučenec, LC - ONCOMED, Námestie republiky 15, 984 01 Lučenec

Pobočka Lučenec
Kontaktná osoba: MUDr. Jaroslava Machanová
Mobil: 0908 305 428