pobočka Košice

Adresa
Liga proti rakovine SR - pobočka Košice, Paulínyho 63, 040 01 Košice

Pobočka Košice
Kontaktná osoba: Doc. MUDr. Mária Wagnerová , CSc.
Mobil: 0905 943 962