PETÍCIA – Neberte nám 2%!

Neberte nám 2 %, vyzývajú neziskové organizácie vládu

Občianske združenie Liga proti rakovine spolu s ďalšími neziskovými organizáciami dnes spustili podpisovú akciu, v ktorej vyzývajú vládu, aby ponechala asignáciu 2% z daní v aktuálnom stave.

Tento finančný mechanizmus je podľa nich nesmierne dôležitým zdrojom financovania aktivít, ktoré pomáhajú udržiavať sociálny zmier v spoločnosti. Návrh ministerstva práce,  sociálnych vecí a rodiny nielenže tento zmier narúša, no navyše bol predstavený bez akejkoľvek diskusie s organizáciami, na ktoré má existenčný dopad.

Neziskový sektor a mimovládne organizácie sú nevyhnutnou a dôležitou súčasťou života demokratickej spoločnosti. Ľudia si prostredníctvom nich vzájomne pomáhajú po celom Slovensku. Často s minimálnymi finančnými zdrojmi, avšak s maximálnym nasadením poskytujú neziskovky široké spektrum aktivít a služieb, ktoré štát nedokáže v potrebnom rozsahu zabezpečovať.

Neziskové organizácie v mnohom suplujú štát. Aj vďaka 2 %.

“Sme všade. Poskytujeme služby a konkrétnu pomoc osobám so zdravotným postihnutím, vážne chorým ľuďom, seniorom, deťom, venujeme sa mládeži, kultúre, športu, zachraňujeme opustené zvieratá. Poberateľmi 2% sú najrozmanitejšie záujmové združenia – hasičov, rybárov, policajtov, lekárov, sestier, opatrovateliek, umelcov, učiteliek,” uvádzajú organizácie vo verejnej výzve.

Všetky poskytované služby a pomoc potvrdzujú, že asignácia dvoch percent je nesmierne dôležitým zdrojom financovania aktivít, ktoré pomáhajú udržať sociálny zmier v spoločnosti. A práve tento zmier bude návrhom ministerstva práce, soc. vecí a rodiny narušený. 

“Činnosť neziskových organizácií často supluje nedostatočnú záchrannú sociálnu sieť štátu. Cez štátny systém sociálnej podpory sa mnohí prepadnú. Vidíme to každý deň, keď komunikujeme s ľuďmi, ktorí sa na nás obracajú s prosbou o pomoc,” vysvetľuje Jozef Kákoš z organizácie Depaul Slovensko, ktorá pomáha ľuďom bez domova.

900-tisíc ľudí podporuje neziskové organizácie svojimi 2% z daní

V minulom roku 2 % z dane poberalo 16 955 organizácii. Viac než 900-tisíc občanov sa rozhodlo svoje 2 % poukázať vybranej neziskovej organizácii. Celková suma, ktorou firmy a fyzické osoby svojimi 2% podporili prácu neziskoviek  bola 87 996 356 eur, z čoho 43 miliónov eur predstavovala asignácia od občanov.

Postaviť všetkých týchto ľudí pred dilemu, či majú svojimi 2 % naďalej podporovať vybranú neziskovku alebo ich majú presmerovať svojim rodičom, je veľmi nešťastné a neférové. 

Veľmi zlý návrh, ktorý narúša roky fungujúci mechanizmus

Neziskovky nechcú a nebudú presviedčať ľudí, aby podporili ich činnosť na úkor rodičov. Takáto „súťaž“ o finančné prostriedky je cynická a nemorálna.

“Je to veľmi zlý návrh, ktorý narúša stabilitu rokmi osvedčeného, fungujúceho a transparentného mechanizmu, ktorý podporuje nezávislosť občianskych spolkov, pomáha občanom či miestnym komunitám a zároveň vytvára osobnú väzbu medzi neziskovými organizáciami a ich podporovateľmi,” dopĺňa Eva Kováčová z Ligy proti rakovine.  

Neziskové organizácie preto vyzývajú vládu, aby nezničila to, čo už viac než 20 rokov dobre funguje a aby legislatívu k 2 % asignácie z daní fyzických a právnických osôb ponechala v aktuálnom stave.

Iniciátori verejnej výzvy:

Eva Kováčová, Liga proti rakovine

Mária Jasenková, Plamienok n.o.

Katarína Bagľašová, Deťom s rakovinou

Monika Fričová, Platforma rodín detí so zdravotným znevýhodnením

Juraj Lizák, Rada mládeže Slovenska

Michal Klembara, Anténa – sieť pre nezávislú kultúru

Lýdia Brichtová, Nezávislá platforma SocioFórum, o.z.

Csilla Droppová, Vydra – vidiecka rozvojová aktivita, n.o.

Jozef Kákoš, Depaul Slovensko, n.o.

Výzvu môžete podporiť na https://www.mojapeticia.sk/campaign/neberte-nam-2-percenta/b7423142-b807-46fa-bd92-b5c2aa9fc79e

 


Najnovšie aktuality

 • Prvá tohtoročná RELAXAČNÁ TÝŽDŇOVKA

  Každý deň sme mali pripravené množstvo aktivít – cvičili sme pilates, jogu a aqua aerobic, učili sa chôdzu s paličkami nordic walking, vypočuli prednášky na zaujímavé témy, rozprávali sa s psychologičkou, spoznávali prírodné krásy Čingova a dokonca sme si aj zatancovali na diskotéke. ĎAKUJEME všetkým, ktorí nám pri tom pomohli: Wellness & Kongres Hotel Čingov […]

  Čítať ďalej
 • 31. máj – Svetový deň bez tabaku

  Na podporu Svetového dňa bez tabaku 31. mája UICC (Union for International Cancer Control) zdôrazňuje potrebu zaoberať sa priemyselnými taktikami, ktoré sa zameriavajú na mládež a sú proti protitabakovej legislatíve. Obhajuje prísne kontroly na obmedzenie užívania tabaku a poskytuje materiály a informácie na zapojenie sa do dnešného svetového dňa. Viac ako 38 miliónov mladých ľudí […]

  Čítať ďalej
 • Najvyšší výnos Dňa narcisov za 28 rokov

  Napriek náročnej dobe a neľahkej spoločenskej atmosfére na Slovensku si tradičná zbierka Deň narcisov udržiava priaznivcov, ktorí prispeli spoločne najvyššou čiastkou za celú históriu jej konania. Z výnosu každoročne Liga proti rakovine realizuje bezplatné projekty pre onkologických pacientov a ich blízkych. Aj tento rok i vďaka výnosu zbierky prichádza LPR s novinkou pre pacientov a pokračuje tiež vo svojich aktivitách prevencie […]

  Čítať ďalej
 • OTVORENÝ LIST NA MINISTERSTVO ZDRAVOTNÍCTVA

  ZA PRÁVA PACIENTIEK S RAKOVINOU PRSNÍKA   Spoločne s inými pacientskymi organizáciami sme sa obrátili na Ministerstvo zdravotníctva s témou dostupnosti genomických diagnostických testov, ktoré žiaľ, nie sú v našej krajine kategorizované a z toho dôvodu sú pre mnoho pacientiek, ktorým ich ošetrujúci onkológ indikuje, nedostupné. Pritom tieto testy sú kľúčové na určenie toho, či […]

  Čítať ďalej
 • Odštartovali sme Festival zdravia s Dôverou

  Čaká nás ešte dlhá tour s Dôverou, kde sme vám k dispozícii s našim stánkom prevencie: na maketách sa bezplatne naučíte, ako si samovyšetrovať prsníky a semenníky, môžete si dať odmerať CO (oxid uhoľnatý) vo výdychu, simulátor obezity vám ukáže, aké ťažké je zaviazať si šnúrky na topánkach, keď váš BMI index bude vykazovať neatraktívne […]

  Čítať ďalej
 • Prvé výsledky Dňa narcisov 2024

  Po sčítavaní vyzbieraného obnosu sú k dispozícii prvé predbežné výsledky za mestá, kde sa nachádzajú Centrá LPR – Bratislava, Martin, Košice. Do zbierky sa zapojilo viac ako 12 000 dobrovoľníkov.  Za Bratislavu predstavuje predbežný výnos 244.000€, za Košice 67.000€ a za Martin 17.000€. Atmosféra v uliciach Slovenska bola výborná, dobrovoľníci, partneri i verejnosť dávali pozitívnu […]

  Čítať ďalej