Otvorený list na Ministerstvo zdravotníctva

ZA PRÁVA PACIENTIEK S RAKOVINOU PRSNÍKA

Spoločne s inými pacientskymi organizáciami sme sa obrátili na Ministerstvo zdravotníctva s témou dostupnosti genomických diagnostických testov, ktoré žiaľ, nie sú v našej krajine kategorizované a z toho dôvodu sú pre mnoho pacientiek, ktorým ich ošetrujúci onkológ indikuje, nedostupné. Pritom tieto testy sú kľúčové na určenie toho, či je pre pacientku vhodná chemoterapia na základe jej individuálnych výsledkov a genetického profilu.
Viac si prečítajte v otvorenom liste