Zváračské pľúca

Zváračské pľúca

Dobrý deň.V máji 2015 manželovi diagnostikovali hystologicky potvrdené zváračske pľúca.V septembri bol na kontrolnom HRCT s takýmto záverom:Difúzny mnohopočetný mikronodu. rozsev obláčikovitých GGO v pl. interstíciu v oboch hemithoraxoch s maximom v horných a stredných pľ. poliach, menej v dolných.bilat bez fluidaVpravo nešpecif. nodulus ventrálne parapleurálne v S4 do 4 mm.Vľavo nadbránične pachypleurit. zmeny a kalcifikát drobný v priebehu interlobia.Trachea a bronchy rozvinuté, lumén nezúžené bez obtur.Mediastin. LU paraaortálne a paratracheálne 5-7 cm, nezväčšené.Subfrenicky nadobličky štíhle, nezhrubn., bez expanzie.Záver: Mikronodul., difúzny rozsev GGO v pl., interstíciu bilat - rozvinutá pneumokonióza subakútna až chron.., histologicky verifik., zváračské pľúcaProsím o laicke vysvetlenie. Ďakujem
Janka, 5. októbra 2015
Dobrý deň, po viacročnej a masívnejšej expozícii osoby zváračským dymom v polouzavretých alebo uzavretých priestoroch, zváraní v priestoroch zlievarní a pri sprievodnom chronickom zápale priedušiek - (častejšie u fajčiarov) sa môžu poškodiť pľúca, čo znamená, že sa môžu v pľúcach vytvoriť trvalejšie zmeny charakteristické pre tzv. zváračské pľúca. Tieto zmeny môžu mať za následok poruchy pľúcnych funkcií. Ak u vášho manžela boli histologicky potvrdené tzv. zváračské pľúca a rtg zmeny pretrvávajú ako je uvedené na HRCT, je potrebné vyšetrenie nielen u lekára pneumológa ale aj u špecialistu -klinického pracovného lekára, ktorý môže ochorenie klasifikovať ako tzv. pneumokoniózu zváračov a priznať chorobu z povolania. Preto odporúčam tieto rtg zmeny a zdravotný stav vášho manžela konzultovať so špecialistom pľúcnym lekárom v rámci diferenciálnej diagnostiky ako aj lekárom pracovného lekárstva.
, 5. októbra 2015