ZŤP a príspevok na automobil

ZŤP a príspevok na automobil

Som už dva roky po totálnej mastektomii. Som ZŤP a poberám invalidný dôchodok. Zamestnala som sa a pracujem. Som slobodná a vychovám dcéru, krorá študuje na vysokej škole.Chcem vedieť, či mám nárok na príspevok na motorové vozidlo, aké podmienky mám spĺňať a aké kroky podniknúť. Ďakuje za odpoveď a všetkých Vás srdečne zdravím
Terézia Doláková, 13. novembra 2011
Ak nemáte problém s mobilitou, nie je dôvod,aby stežiadali o menovaný príspevok.V prípade záujmu širšieho poradenstva, nakoľko nemámdostatok informácií o Vás, doporučujem telef.kontakt na linke pomoci LPR vždy vo štvrtok v čase od 9,00 h-13,00 h č.telef.02/52965148 alebo na ÚPSVaR,ktorý Vám vydal preukaz FO ŤZP.Baranová
, 13. novembra 2011