Znamienko

Znamienko

Milý lekaár odškrabol som si znamienko na lavej ruke neviem či je to znamienko leboto nekrvacalo ale trochu to bolí čo stym?
Pato, 11. septembra 2010
Milý Pato, navštívte obvodného lekára, ktorý ak to uzná za vhodné, Vás pošle k dermatológovi, prípadne chirurgovi.
, 11. septembra 2010