zlý výsledok

zlý výsledok

Dobrý deň vážený pán doc. MUDr. Masák, zdvorilo si Vás dovoľujem poprosiť o Vašu radu. Som 2 týždne po histologizácii portia a kyretáže, nález predchádzajúci tomuto zákroku opakujúci sa približne po dobu 3 rokov – reaktívne bunkové zmeny, metaplázia vrátane nezrelej, parakeratóza, HG-AWE, abnorm. vaskular. OC, HSIL, vysoko susp.nález najmä v endocervikálnej časti steru. Bioptickým vyšetrením bola zistená stredne ťažká dysplázia – (HG SIL, CIN II) dlaždicovobunkovej lišty v oblasti transformačnej zóny cervixu, lézia zasahuje do do endocervikálneho okraja, stredne ťažká aktívna chronická cervicitída, zápalové reaktívne zmeny endocervikálneho epitelu, excízie s výraznými odberovými artefaktami. Pred 2 rokmi mi bola zistená aj infekcia HPV, aj 16 a 18. Dovoľujem si Vás zdvorilo poprosiť o odporúčanie, ako by bolo vhodné takýto stav liečiť a či by očkovanie malo v mojom prípade liečebný účinok (mám 42 rokov).Veľmi pekne vopred ďakujem za Váš čas a pomoc.
Alex, 11. novembra 2015
Dobrý deň, myslím si, že pri takomto histologickom náleze je vo Vašom veku indikovaná konizácia. Tou sa odstráni patologické ložisko a zabráni sa možnému vývoju do invazívneho karcinómu. Očkovanie je dnes možné u ženy v každom veku. Očkovanie nepomáha v liečbe už prítomnej infekcie HPV, ale ochráni ženu pred opakovanou infekciou HPV 16 a 18.
, 11. novembra 2015