zhubný nádor žalúdka

zhubný nádor žalúdka

Dobrý deň, moja mamička pred týždňom absolvovala gastrovyšetrenie, kde jej odobrali vzorku na histologické vyšetrenie. Výsledkom tohto je: "v troch z piatich zaslaných vzoriek prítomné štruktúry adenocarcinoma, v daných materiáloch nízko diferencovaného grade 3, dominuje difúzny rast nádorových štruktúr, sporadicky zachovalá hlienotvorba, sú areály nekróz a recentných krvácaní, bližšia a spoľahlivejšia špecifikácia možná z operačného materiálu, 1x vitálna sliznica žalúdka bez malígnych nádorových zmien, s ložiskovou intestinálnou metapláziou a fokálne žliazky vykazujú dyspláziu ľahkého stupňa, 1x nekrotická tkanivová drť prestúpená polymorfonukleárnymi leukocytami a lyzovanými erytrocytami, vo vzorke 2332 je zachytený samostatný fragment tkaniva z oblasti gastroezofageálnej junkcie krytý zvrstveným dlaždicovým epitelom bez dysplázie, v spodine sú zachytené ojedinelé žliazky kolumnárneho epitelu bez dysplázie." Mamička bola aj na sono pečene, ktoré je v poriadku, tak isto RTG hrudníka je v poriadku. V najbližších dňoch ju budú operovať, bolo nám povedané, že jej pravdepodobne vyberú celý žalúdok. Viete mi prosím povedať čo ďalej, a aké má mamička šance? Má 74 rokov, bolesti nemá a jesť jej chutí, ale je výrazne pochudnutá. Výsledok gastrovyšetrenia, ktorý je iste potrebný, aby ste mi vedeli poradiť, takže na gastrovyšetrení bol zistený tento nález: Ezofagus a kardia - v kardii a subkardiálne cirkulárne rastúci v.s malígny krvácivý tumos rastúci do lumen, beriem biopsie. Veľkosť tumoru cca 3-4 cm, zúženie kardie na cca 7mm. Inak makroskopicky endoskopicky do D2 bpm. Záver vyšetrenia: V.s. malígny tumor kardie a subkardiálnej oblasti žalúdka so stenozou kardie na 7 mm, krvácivý - odobraté biopsie. Inak do D2 bpn. Výsledky histológie som Vám v predchádzajúcom príspevku napísala. Mamička bude v pondelok 16.3.09 hospitalizovaná, a následne asi operovaná. Viem, že až pri operácii bude situácia jasnejšia, ale aj tak Vás prosím, aby ste mi napísali aký je Váš názor na stav mojej mamičky. Ešte raz veľmi pekne ďakujem.
milka, 10. marca 2009
Milá Milka,je mi ľúto že má mamička takéto zdravotné problémy. Vek nie je až tak rozhodujúci ako aktrivita a štádium nádorovej chororoby.O jej prognóze Vás môže seriózne informovať jej lekár ktorý komplexne pozná jej zdravotný stav.
, 10. marca 2009