zhubný nádor alebo zápal lymfatických uzlín?

zhubný nádor alebo zápal lymfatických uzlín?

Chcem pekne poprosiť o posúdenie môjho stavu a prípadnú radu: 16.4.2008 mi na základe USG diagnostikovali zhubný nádor lymfatických uzlín. Chceli ma prijať ihneď na chirurgiu. Po CT sa však vyjadril chirurg aj onkológ, že by ma mal operovať gynekológ, pretože nález je z gyn. hľadiska (tumor na vaječníku) horší a zväčšené LU môžu byť sekundárnym problémom. Neviem či vôbec mám absolvovať operáciu, pretože mám pochybnosti, či nemôže ísť len o zápal LU. Z dôvodu opakovaných bolestí – od 1/08 v krížovej oblasti a ľavého vaječníka + v mieste pravého vyoperovaného + opakovane jeden deň v mesiaci teplota nad 38°C som navštívila svojho gynekológa. 15.4. mi urobil USG vaginálnou sondou a pravý vaječník mal rozmer 35x21 mm s dominantnou ostro ohraničenou hypoechogennou štruktúrou priemeru 15mm. Štvrťročné kontroly mi zmenil na polročné. Jeho záver bol – v poriadku a preto ma s mojím problémom vyslal na chirurgiu, kde mi 16.4. na USG našli spomínané zväčšené 4 lymfatické uzliny v retroperitoneu a v obl. panvy. Následne 21.4. CT potvrdilo zväčšené LU + ukázalo aj spomínaný ľavý vaječník ale oveľa väčší – viď popis CT.Bolesti, ktoré mi začali začiatkom tohto roka som pripisovala akoby mesačnému krvácaniu. Bolesti vaječníkov sú typu veľmi silnej menštruácie.., bolesti v krížovej oblasti sú typu tlaku a akoby zápalu v kosti. Bolesti krížov predchádzali problému krvácania v r.2000, ktoré bolo nakoniec riešené hysterektómiou v r. 2003 ale pretrvávajú naďalej. Dôvod hysterektómie: low grade stromálny sarkóm uteru. Rýchlou histológiou nebol potvrdený malígny proces. Následne kontrolou zistená endometrióza pravého vaječníka, ktorý mi bol odstránený v r. 2005. Liečba pol roka LUCRIN, injekcie. Chodila som pravidelne každý štvrťrok na kontroly ku gynekológovi, stery a CA markery boli vždy v norme.CT výsledok 21.4.2008:Hepar – pravý lalok primeranej veľkosti, v CC rozmere 140 mm, ľavý lalok výrazne zväčšený, dosahuje až k laterálnej hrudnej stene, nalieha na laterálny okraj sleziny, v mediolaterálnom rozmere dosahuje ľavý lalok 118mm. Jeho štruktúra homogénna, pravidelná, v pravom lalok sa zobrazujú 2 drobné cystické formácie v S6 a S8 priemeru 3 mm.Slezina nezväčšená, homogénnej štruktúry. Pankreas ohraničený, hypertrofický, hlava priemeru 4,3cm, telo priemeru 3,3 cm a chvost 2,5cm. Jeho štruktúra pravidelná, bez zreteľných ložiskových zmien.Obličky kontúrované, normálnej veľkosti, v pravej obličke prítomná kortikálna cysta priemeru 9mm, v ľavej dve priemeru 9 a 6 mm. Iné ložiskové zmeny v parenchýme obličiek nepozorovať.V retroperitoneu prítomné známky lymfoproliferácie-interaortokaválne prítomný paket zväčšených lymfatických uzlín veľkosti 2,8x2,4x4cm, s tesným naliehaním ďalšieho paketu lokalizovaným preaortálne veľkosti 2,4x2,1x3,5cm. Súčasne detekujeme prítomnosť zvúčšených LU dorzálne od vasa illiaca externa v oblasti tesne za ich odstupom vpravo veľkosti 2,6x2,3x4,7cm, vľavo 2,1x1,7x3,8.V oblasti malej panvy v topoanatomickej lokalizácii ľavých adnex je prítomná ložisková formácia s cystoidnou aj solídnou komponentou, celkovo veľkosti 5,7x4,3x6,7 cm, natívne denzity solídnej komponenty sú 30-40 HU, poskontrastne 70-80 HU, pri cystickej komponente s poskontrastným nehomogénnym vysycovaním jej steny, s tekutinovým obsahom vyšších denzít 20-30 HU – CT obraze sa najskôr jedná o TU ložisjko – v dif. Dg. tuboovariálny absces /menej pravdepodobné/. Bez prítomnosti voľnej tekutiny v DB a malej panve.Musím uviesť aj podrobnosti, ktoré predchádzali tomuto všetkému, pretože si myslím, že by sa to malo brať do úvahy v celej súvislosti:Od 10/07 som bola očkovaná vakcínou POLYSTAFANA proti staphilococcus aureus, a po 6.vakcíne som ochorela. Trvalo to 3 mesiace a vybrala som 3 ATB.Priebeh: V 12/07 teploty asi týždeň nad 38 °C a neutíchajúci kašeľ., ktorý trval skoro 2 mesiace. Predpísané mi boli prvýkrát ATB - Fromilid. V 1/08 bolesti uzlín v pazuchách, krku, nohách a hrudi. Stav akoby znovu chrípkový. Predpísané mi boli druhýkrát ATB – Doxybene. Leukocity 11 100, imunita bunková a humor.v norme.V 2/08 slabosť, triaška, bolesti ľavého vaječníka a krížov, kostí, teplota 37,6 °C. Predpísané mi boli tretíkrát ATB – CIPHIN. Po celý čas som bola sledovaná obvodným a pľúcnym lekárom a alergológom.V 3/08 znovu bolesti ľavého vaječníka a krížov + pálenie a bolesť v oblasti pod rebrami.V 4/08 znovu bolesti ľavého vaječníka + v mieste vybratého, bolesti krížov a následne teplota 37,6°C, leukocity 11 900. Návšteva chirurgie a následne hore spomínané USG a CT.Ďakujem veľmi pekne.
Kmecová Iveta, 27. apríla 2008
Milá pani Kmecová,to podstatné myslím je ten nález na ľavom vaječníku a nález tých paketov lymfatických uzlín, značne zväčšených v malej pánvi a parartálne. Tento nález myslím vyžaduje chirurgickú revíziu dutiny brušnej, s pokusom vyoperovať čo sa dá a samozrejme materiál histologicky vyšetriť. Každá operácia je samozrejme podmienená celkovým interným vyšetrením. Histologický nález potom determinuje ďalšie liečenie.
, 27. apríla 2008