Zhodnotenie nálezu sono a mamo

Zhodnotenie nálezu sono a mamo

Prajem pekný deň a pekne prosím o zhodnotenie nálezu.Ďakujem.Mammografia bilat.:Centrálne vidno zmnoženú pruhovitú aj drobnomodulárnu kresbu s niekoľkými MK a drobnými kalcifikátmi, vľavo intermediálne vidno zhluk niekoľkých drobných kalcifikátov, kraniolaterárne nad areolou vidno nodulárnu štruktúru veľkosti 1,2 cm.Sono vyšetrenie: Vľavo kraniolaterárne nad areolou vidno nepravidelnú nehomogénnu izoechogénnu nodulárnu štruktúru veľkosti asi 1 cm s úzkym hyperechogénnym lemom / dif dg.FA/, kraniomediálne vidno inhomogénnu cystičku veľkosti do 4 mm, laterárne v prednej časti žľazového telesa vidno izoechogénnu nodozitu veľkosti 6 x 3 mm / dif. Dg FA/Vpravo laterárne za areolou je inhomogeénna oválna cysta dlhá 6 mm. Axilly bez aktuálnej adenopatie. BI-RADS 0.
Sklenárová Soňa, 1. marca 2012
Dobrý deň, z výsledkov sa nedá jednoznačne posúdiť nález, bolo by dobré vidieť snímky z MMG - najmä tie mikrokalcifitáty, ktoré sa na nich znázorňujú, tie môžu byť znakom zhubného, ale aj nezhubného nádoru či hormonálnych zmien.
, 1. marca 2012