Zabezpečenie kyslíka pri domácej starostlivosti

Zabezpečenie kyslíka pri domácej starostlivosti

Dobrý večer, môj príbuzný je onkologický pacient. V minulých dňoch podstúpil obojstrannú talkáž pľúc v NÚTPCH a HCH Vyšné Hágy. Má problémy s dýchaním, je odkázaný na kyslík. V súčasnosti je hospitalizovaný v okresnej nemocnici, kde mu bolo oznámené, že v najbližších dňoch má byť prepustený do domácej liečby. Chcela by som sa opýtať, či je vôbec možné prepustiť takto - na vitálnu podporu - odkázaného pacienta do domácej starostlivosti a ak áno, či je prepúšťacie zariadenie povinné zabezpečiť nevyhnutnú kyslíkovú súpravu domov. (Ak nie je, poraďte prosím, ako ďalej postupovať). Ďakujem.
Ľubica, 13. januára 2011
Pani Ľubica,zodpovednosť pri prepúšťaní pacienta do domáceho prostredia je na danom ošetrujúcom lekárovi oddelenia, na ktorom je Váš príbuzný hospitalizovaný.V prípade, ak je nevyhnutná kyslíková therapia, príslušné oddelenie zabezpečí predpis kyslíkového prístroja prostredníctvom konzilárneho pľúcneho lekára,s vypísanou žiadankou treba ísť za revíznym lekárom jeho zdravotnej poisťovne a po schválení Vám tento prístroj objednajú v zdravotníckych potrebách.Ak si to vyžaduje zdravotný stav pacienta, je možné doporučiť ošetrovateľskú starostlivosť prostredníctvom ADOS.V prípade širšieho poradenstva doporučujem telef.kontakt na linke pomoci LPR vždy vo štvrtok od 9,00 h - 13,00 h.
, 13. januára 2011