vysvetlenie vyšetrenia MR prsníkov

vysvetlenie vyšetrenia MR prsníkov

Dobrý deň,chcela by som Vás poprosiť o vysvetlenie nálezu mojej mamy z MR vyšetrenia prsníkov:MR vyšetrenie natívne a postkontrastne:Technika vyšetrenia:T2 VISTA,T2 VISTA SPAIR,T1 THRIVE tra, 10 ml Gadovist, dynamické postkontrastné meranie v 7 sériách počas 8 minút.V oboch prsníkoch je veľké množstvo rezid. žľazy, pravdepodobne sa jedná o stromálny typ involúcie s nálezom pomerne výraznej difúznej dysplázie. Ojedinele v prsníkoch vidno drobné cysty.V pravom prsníku sú dukty vo väčšej časti objemu žľazy(hlavne v HQQ) vyplnené hyperintenzným obsahom, čo zodpovedá zvýšenému podielu proteínov v intraduktálnom obsahu. V pravom prsníku dochádza k viacpočetnému nodulárnemu enhancement hlavne v HQ, čo v rámci dif. dg. s najväčšou pravdepodobnosťou zodpovedá ložiskám adenózy v teréne dysplázie. Všetky vykazujú TIC I, niektoré I-II- v.s. ložiská s vyšším proliferačným stupňom. Ojedinelé drobnodulárne enhancement zhodného charakteru vidno aj v ľavom prsníku. Koža a podkožie je bez zmien, zachytená časť LU pod axilami je morfologicky v norme.Záver: Oneskorená involúcia, resp. stromálny typ involúcie s dif. výraznou dyspláziou bilat. s ojedinelými drobnými cystami, zvýšený podiel proteínov v intraduktálnom obsahu v pravom prsníku s viacpočetnými nodulárnymi enhancement ložísk adenózy, ojedinelé ložiská adenózy v ľavom prsníku.Je to niečo vážne? Mala by podstúpiť nejakú liečbu alebo operáciu? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď.
Lucia, 22. marca 2013
Dobrý deň,podľa popisu na MRI sa jedná o hormonálne zmeny. Ďalšie nutné vyšetrenia sú potrebné aj podľa výsledkov mamografie alebo sonografických nálezov, určí ich Váš lekár. Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.
, 22. marca 2013