Vysvetlenie pojmov PET/CT

Vysvetlenie pojmov PET/CT

Zhubný nádor operovaný hrub.črevo a prsník, neskôr metastáza na pečeni10/2008 znenie PET/CT trupuHlava a krk - PET: nenachádzame ložiská so zvýšeným metabolizmom glukózy. CT : zväčšený pravý lalok štítnej žľazy 3,67 x 2,50 cm s koloidnou cystou veľkosti 1,86 x 1,84sm. Kompresia trachey zväčšeným lalokom ŠŽ.Brucho - PET : nachádzame ložisko so zvýšeným metabolizmom glukózy v S5/8 pečene (SUV 7,49 - 9,28) CT : Mts v S5/8 pečene veľkosti 5,24 x 4,24 cm s centrálnou zónou nekrózy. Iné patologické zmeny orgánov DB t.č. nie sú preukázané.05/2009Hlava a krk - PET nenachádzame ložiská so zvýšeným metabolizmom glukózy, CT patologické zmeny t.č. nie sú preukázané.Hrudník - PET : nachádzame ložiská so zvýšeným metabolizmom glukózy v S3 pľúc vpravo (SUV1,06) o priemere 1,59 cm pri negatívnom CT obraze a v S6 pľúc vľavo (SUV 1,41). CT : Mts v S6 vpravo o priemere 1,27 cm. T.č. neviabilný nodulus v S3 vpravo o priemere 0,52 cm.Brucho : PET : nachádzame ložisko so zvýšeným metabolizmom glukózy v S5/8 pečene (SUV 5,15-5,30 - pokles ). CT : Mts v S5/8 pečene s centrálnou zónou nekrózy veľkosti 8,63x5,33x4,91 cm. Iné patologické zmeny orgánov DB t.č. nie sú preukázané.Prosím o vysvetlenie, či sa metastáza na pečeni zmenšila alebo zväčšila, čo znamená skratka SUV - pokles ?Za odpoveď vopred ďakujem
Eliška, 15. mája 2009
Pani Eliška,PET a CT sú moderné zobrazovacie netódy pri ktorých sa dá zistiť nádor avčak na trocha rozdielnom princípe.CT zobrazuje v početných rez priestorovo/rôzne štruktúry a ich vzájomné vťahy nedzi sebou , resp. novo sa tvoriace cievy pri nádoroch ktoré sú nimi vyživované/.PET sleduje metabolizmus glukózy v tkanivách v ktorých prebieha zmenený metabolizmus tejto látky v nádorových bunkách., podobnew ako CT zobrazuje priestorovo i jednoetlivé štruktúry orgánov.Vaše výsledky sledované zrejme už počas dlhodobejšej onkiologickej liečby komplexne s celkovým Vašim klinixckým stavom Vám môže aiste i zodpovie po Vašich otázkach Váš ošetrujúci onkológ.S pozdravom a želaním všetkého najlepšieho dr.Valovíčová.
, 15. mája 2009