Vysvetlenie nálezu

Vysvetlenie nálezu

Dobrý deň,prosím Vás o vysvetlenie nálezu, najviac ma zarazil ten výraz " tumorózny proces".ĎakujemV sagitálnej rovine rozsah vyšetrenia Th9-S2. Primárne spinálny kanál nezúžený. Ľahká desikácia IVD . Kostná dreň tiel stavcov s ložiskovými lézia charakteru fokálnej tukovej KD. V sgm L5/S1 osteochodnróza s osseo-diskérnou plošnou impresiou DV . Bilaterálne užšie laterálne recessy a NF , foraminálne ľahký tlak na korene L5. V úrovni recessov vytesnenie koreňov S1 bil. paradiskálne zmeny Modic 1-2 s prevahou tukovej degenerácie. Posterolaterálne vľavo epidurálne v úrovni Th12/L1 - L1/2 prítomné patologické , expanzívne sa správajúce viaclokulárne ložisko s postkontrastným periférnym sýtením, centrálne kolikvačného / nekrotického charakteru. Lézia v CC rozmere do 52 mm, v trasnvesrzálnom zobrazení 19x11 mm . Kompresia obsahu durálneho vaku s kontralaterálnym presunom a deformáciou medulárneho conusu. V T2 FS sekv. sledovateľné hypersignálne zmeny v úrovni ľavého costovertebrálneho zhybu Th12 a pedikla a proc. transv. Th12 . Vľavo perivertebrálne neohraničené , nehomogénne, postkontrastne sa sýtiace zmeny v priestore medzi ľavým crus diafraghmy a okrajom stavca Th 12 v CC rozmere do 40 mm, LL 12,5 mm. . Jednoznačná deštrukcia stavca neprítomná, v COR sekv. sledovateľný plynulý prechod popísaných zmien skrz neuroforamen Th 12/ L1 epidurálne . Impresia diafragmy, bez prerastania subdiafragmaticky. Zle definovaná hlavička XII rebra vľavo. Vľavo malé množstvo výpotku pleurálne, v ľahu s plošným posteriornym rozložením. Z á v e r : Osteochondróza L5/S1 so stenotizáciou laterálnych recessov a NF , vplyvom na korene L5 bil V úrovni Th12/L1 - L1/2 sledovateľné posterolaterálne epidurálne viaclokulárne , postkontrastne sa sýtiace ložisko s expanzívnym správaním, korešpondujúc perivertebrálne vľavo sýtiace sa , neostro ohraničené zmeny , pleurálna reakcia a signálne zmeny costovertebrálneho zhybu Th 12. V etiologickej dif Dg zápalová etiologia s epidurálnymi abscesmi, tumorozny proces Dop CT vyšetrenie hrudníka so zameraním sa aj na popísané zmeny, zmeny kostných štruktúr Th12-L1 stavca a rebier.
Katarína Pinová, 9. marca 2011
Pani Pínová, v závere písané diagnózy- zápalová etiologa,abscesy, tumorózny proces sú len pracovné diagnózy, preto Vám bolo doporučené CT, ktoré môže ale ani nemusí jednoznačne objasniť pôvod vyššie spomínaných záverov- prípadne budete absolvovať ďalšie vyšetrenia, aby sa dali urobiť konkrétne, nie všeobecné závery, ktoré sú t.č. známe.. Jednoznačnejšiu odpoveď Vám dá lekár, ktorý Vás na vyšetrenie poslal, jemu budú doručené výsledky vyšetrení, pozná Váš celkový zdravotný stav a tak Vám bude môcť navrnúť i liečbu. Viem, že čakanie na vyšetrenia a ich závery Vám budú strpčovať život, ale žiaľ, aby sa dalo serióznejšie odpovedať, budete to musieť vydržať.
, 9. marca 2011